Logo

FMM.nl is vanaf nu F-Facts.nl

  • Nieuws
  • 19 september 2016

Strengere eisen luchtkwaliteit en ventilatie bestaande gebouwen

Vanaf 1 april 2017 gaan strengere eisen gelden voor luchtkwaliteit en ventilatie in bestaande gebouwen. Dit houdt in dat bestaande locaties moeten voorzien in een goed systeem van toe- en afvoer van lucht in verblijfsruimtes. Er wordt een capaciteit van ten minste 3,44 liter verse lucht per persoon per seconde vereist.

Beeld Strengere eisen luchtkwaliteit en ventilatie bestaande gebouwen

Nieuwbouwlocaties moeten al sinds 2012 voldoen aan de ventilatie-eisen van het nieuwste Bouwbesluit. Locaties in bestaande bouw kregen vijf jaar de tijd om ook aan de ventilatie-eisen te voldoen. Sinds 2012 wordt de luchtkwaliteit anders gemeten; deze wordt gebaseerd op het aantal personen in een ruimte in plaats van het aantal vierkante meters.

CO2 verlagen kan alleen door beter te ventileren. Bij een concentratie van 800 parts per million (ppm) CO2 of hoger wordt lucht als onfris gekwalificeerd, maar de GGD zal bij de inspectie pas na 1000ppm vragen stellen. Vanaf deze waarde kunnen klachten als hoofdpijn en slaperigheid optreden. Om te weten hoe het binnen uw organisatie gesteld is, is het belangrijk om de hoogte van koolstofdioxide in de ruimte te (laten) analyseren gedurende een periode van minimaal twee weken.

Producttips

Reacties

19 september 2016
Wilbert Smits van Oyen

In het artikel wordt gemeld dat bij een CO2 concentratie van 800 parts per million (ppm) of hoger de lucht als onfris wordt gekwalificeerd. Dit is niet juist! Bij een CO2 gehalte van 1.200 ppm en hoger wordt de lucht als onfris aangeduid! De GGD hanteert een bovengrens van 1.000 ppm.

4 oktober 2016
Wilbert Smits van Oyen

Om zeker te weten dat er voldoende wordt geventileerd is het noodzakelijk dat de luchtkwaliteit permanent gemonitord wordt. De CO2 concentratie is een goede indicator voor de luchtkwaliteit in ruimten waar mensen verblijven. Met een CO2 meter kun je bewust ventileren! (http://www.bewustventileren.nl)

Ook interessant

Onderwijshuisvesting in de 21e eeuw
Trends, analyses en ideeën over de betekenis van huisvesting van hogescholen