Logo
  • Nieuws
  • 19 september 2016

Strengere eisen luchtkwaliteit en ventilatie bestaande gebouwen

Vanaf 1 april 2017 gaan strengere eisen gelden voor luchtkwaliteit en ventilatie in bestaande gebouwen. Dit houdt in dat bestaande locaties moeten voorzien in een goed systeem van toe- en afvoer van lucht in verblijfsruimtes. Er wordt een capaciteit van ten minste 3,44 liter verse lucht per persoon per seconde vereist.

Beeld Strengere eisen luchtkwaliteit en ventilatie bestaande gebouwen

Nieuwbouwlocaties moeten al sinds 2012 voldoen aan de ventilatie-eisen van het nieuwste Bouwbesluit. Locaties in bestaande bouw kregen vijf jaar de tijd om ook aan de ventilatie-eisen te voldoen. Sinds 2012 wordt de luchtkwaliteit anders gemeten; deze wordt gebaseerd op het aantal personen in een ruimte in plaats van het aantal vierkante meters.

CO2 verlagen kan alleen door beter te ventileren. Bij een concentratie van 800 parts per million (ppm) CO2 of hoger wordt lucht als onfris gekwalificeerd, maar de GGD zal bij de inspectie pas na 1000ppm vragen stellen. Vanaf deze waarde kunnen klachten als hoofdpijn en slaperigheid optreden. Om te weten hoe het binnen uw organisatie gesteld is, is het belangrijk om de hoogte van koolstofdioxide in de ruimte te (laten) analyseren gedurende een periode van minimaal twee weken.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform