Logo
  • Nieuws
  • 16 april 2020

Staatssecretaris SZW Tamara van Ark laat effecten kantoortuin op gezondheid onderzoeken

Volgens een enquête van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde gaf een grote meerderheid onder de 90 deelnemende bedrijfsartsen aan dat zij werknemers zien die het werken in een kantoortuin noemen als één van de redenen van verzuim. Staatssecretaris Tamara van Ark wil nu meer zicht krijgen op de situatie in Nederland en gaat de mogelijke effecten op gezondheid en welzijn van het werken in kantoortuinen monitoren via de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden zo antwoordde zij op vragen van kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) over schadelijke effecten voor werknemers in kantoortuinen.

Beeld Staatssecretaris SZW Tamara van Ark laat effecten kantoortuin op gezondheid onderzoeken

Van Dijk stelde zijn vragen naar aanleiding van de uitzending van De Monitor waarin arbo-artsen aangaven dat mensen last hebben van werken in een kantoortuin. En dat de arbowetgeving en bestaande normen voor het werken in de kantoortuin volgens betrokkenen vaag en ingewikkeld zijn.

Persoonlijke eigenschappen

De staatssecretaris erkent dat slecht ingerichte werkplekken kunnen leiden tot gezondheidsklachten en ongevallen. Zij geeft ook aan dat de werkgever ten behoeve van zijn werknemers moet zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden, zoals in de Arbowet en het Burgerlijk Wetboek geregeld (art. 7:658 BW). Van Ark: "De zorgplicht van de werkgever is in de Arbowet verder uitgewerkt. Zo is in artikel 3 van de Arbowet bepaald dat de werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. De werkgever moet daarbij een beleid voeren waarbij hij – onder andere – het volgende in acht moet nemen: de inrichting van de arbeidsplaatsen moet zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd, aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers worden aangepast (artikel 3 onderdeel c)."

Raakt in essentie niet aan kantoortuinen

"De Arbowet is uitgewerkt in het Arbobesluit. In hoofdstuk 3 van het Arbobesluit zijn regels gesteld aan de inrichting van arbeidsplaatsen. Zo moeten arbeidsplaatsen zodanig worden ontworpen, gebouwd, uitgerust, in bedrijf gesteld, gebruikt en onderhouden, dat gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk is voorkomen (artikel 3.2). Verder zijn er nog een aantal eisen gesteld aan de inrichting van arbeidsplaatsen, maar die raken in essentie niet aan kantoortuinen. Wanneer er voor werknemers ongezonde arbeidsomstandigheden ontstaan zoals hinderlijk geluid, zal een werkgever in overleg met zijn werknemers moeten zorgen voor een gezonde werkplek en organisatie van het werk zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd. Werkgevers en werknemers kunnen zich hierbij laten adviseren door arbodeskundigen."

Onderzoek NEA

Verder geeft de staatssecretaris aan dat ze op basis van de gegevens die ze heeft geen conclusies kan  trekken over de effecten van kantoortuinen op de gezondheid. Om daar meer inzicht in te krijgen gaat ze de mogelijke effecten op gezondheid en welzijn monitoren via de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Dit thema wordt meegenomen in de eerstvolgende vragenlijsten.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform