Logo
 • Nieuws
 • 3 mei 2016
 • Bron: bouwstenen.nl

Nieuwe methode om leegstand maatschappelijk vastgoed te meten

Op 1 januari 2014 stond volgens het CBS 14% van het maatschappelijke vastgoed in Nederland leeg. Het bureau baseert zich daarbij op een nieuwe nog experimentele methode om leegstand te meten. De methode moet zeker nog verbeterd worden en de resultaten worden nog niet altijd herkend,  maar met deze pilot is de eerste stap gezet.

Beeld Nieuwe methode om leegstand maatschappelijk vastgoed te meten

Het CBS heeft de leegstand bepaald aan de hand van de volgende bronnen:

 •  Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
 •  Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
 •  Basisregistratie Personen (BRP)
 •  Handelsregister (HR)
 •  De Basisregistratie Kadaster (BRK)

Door deze bronnen te combineren wordt een beeld opgebouwd van de (administratieve) leegstand. Volgens deze methode is de leegstand in het maatschappelijk vastgoed hoger dan die van winkels (13%), maar lager dan die van kantoren (25%).

Beperkingen

De koppeling met het Handelsregister is niet optimaal. Ruim 20% van de bedrijven kan niet gekoppeld worden aan een object uit de BAG, blijkt uit het CBS-onderzoek. Dat maakt het onderzoek lastig. Daarnaast zijn er nog meerdere punten waardoor de onderzoek naar leegstand moeilijk is:

 • Een gebouw is óf vol óf leeg; half gebruik en onderbezetting wordt niet gemeten.
 • WOZ-gegevens mogen officieel alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn opgevraagd (en dat is belastinginning).
 • De bronnen zijn niet allemaal voor derden beschikbaar.
 • Aan het gebruik van gegevens uit het handelsregister zijn kosten verbonden.
 • De cijfers zeggen niets over de locatie of herbruikbaarheid van een gebouw (waar en al of niet op slopershoogte).

Huidige en opgeloste leegstand

De resultaten uit het CBS-onderzoek zijn visueel vanachter de computer gecheckt. Voor zover bekend is voor de check geen gebruik gemaakt van gegevens uit de verhuuradministratie van gemeenten en andere gemeentelijke bronnen rond het eigen vastgoed.

Niet elke gemeente in Overijssel herkent de resultaten. Zo noteert het CBS anderhalf keer meer leegstaande kantoren dan Zwolle zelf heeft laten onderzoeken. In het Zwolse onderzoek is met name naar grote (>500 m2 bvo), courante (?) leegstand gekeken. Ook is niet bekend of de gebouwen die in 2014 leeg stonden, nog steeds leeg staan.

Uit onderzoek dat het Kadaster in 2015 voor Bouwstenen deed, kwam naar voren dat publieke organisaties sneller op veranderingen reageren dan private partijen. Dit kan verklaren waarom er minder leegstand wordt gemeten in maatschappelijk vastgoed dan bij winkels en kantoren bij elkaar, terwijl er wel meer maatschappelijk vastgoed is dan winkels en kantoren bij elkaar.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform