Logo
 • Nieuws
 • 29 mei 2019
 • Bartele Hoekstra en Lianne Schoot

Moet u rekening houden met leeftijd bij werkplekinrichting?

Gemiddeld wordt de Nederlandse bevolking steeds ouder. De beroepsbevolking wordt daarom gemiddeld ook steeds ouder en werkt langer door. Wat is nu een ideale werkplek voor oudere en jongere medewerkers? Of hoeft u helemaal geen rekening te houden met leeftijd bij de inrichting van de werkplek?

Beeld Moet u rekening houden met leeftijd bij werkplekinrichting?

Het Center for People and Buildings (CfPB) deed hier al eerder onderzoek naar en ging 5 jaar later in de database op zoek naar verschillen in de tevredenheid over de werkomgeving van 18 aspecten tussen leeftijdsgroepen. Bij 12 aspecten blijkt er een significant verschil tussen de leeftijdsgroepen te zijn.

Er is geen significant verschil in tevredenheid gevonden over:

 1. De inhoud en complexiteit van het werk
 2. De mogelijkheid om ideeen over de werkomgeving in te brengen
 3. De mix van werkplekken
 4. Het archief en de opslagmogelijkheden
 5. De ICT
 6. De facilitaire diensten

De verschillen in waardering tussen de leeftijdsgroepen zijn echter klein. We zien een licht dalende lijn in tevredenheid bij het ouder worden over de organisatie en de mate van openheid en transparantie. Oudere medewerkers blijken iets meer tevreden te zijn over mogelijkheden om buiten het eigen kantoor te werken en het binnenklimaat.

Figuur: De gemiddelde score op de tevredenheidsvragen per leeftijdsgroep voor de 12 significant verschillende aspecten (1 = zeer ontevreden, 2 = ontevreden, 3 = neutraal, 4 = tevreden, 5 = zeer tevreden)

Aansluiten op persoonlijke behoeften

In de significant verschillende aspecten is geen duidelijke trend te zien dat oudere werknemers heel anders scoren dan de jongere. Populair gezegd:

 • Leeftijd maakt nauwelijks uit bij de tevredenheid over de kantoorwerkomgeving.
 • We maken redelijke gewaardeerde kantoren, immers alle leeftijdsgroepen zijn  gemiddeld gezien neutraal tot tevreden over de werkomgeving.
 • Concentratie, privacy en binnenklimaat blijven de issues die voor verbetering vatbaar zijn.

De meerjarige gegevens van het CfPB laten zien dat we de verschillen in tevredenheid niet in de leeftijd moeten zoeken. We stellen onszelf nu de vraag of de levensfase waar iemand in zit en de daarmee samenhangende persoonlijke omstandigheden en de persoonlijkheid van mensen een veel grotere rol spelen? De vraag is dan ook niet of we wel goed voorbereid zijn op de vergrijzing, maar of we werkomgevingen creëren die aansluiten op de verschillende behoeften van mensen, ongeacht de leeftijd.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform