Logo
  • Nieuws
  • 21 januari 2016
  • Bron: Bouwstenen voor sociaal

ICT geeft boost aan gemeentelijk vastgoedbeleid

De samenleving is ingrijpend aan het veranderen als gevolg van ICT en ontwikkelingen van onderop. Diezelfde verandering kan gemeenten ook helpen bij haar beleid rond voorzieningen, vastgoed en stedelijke ontwikkeling. Dat is de rode draad in de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2016.

Beeld ICT geeft boost aan gemeentelijk vastgoedbeleid

Slim met informatie omgaan heeft de toekomst. Het biedt gemeenten de mogelijkheid om in het gemeentelijk beleid scherper te sturen op kosten en maatschappelijke meerwaarde. “Professioneel vastgoedmanagement kan niet zonder adequate managementinformatie,” aldus Henk Hoogland, afdelingsmanager Vastgoed, Gegevensmanagement en Parkeren van de gemeente Almere. “Je bent meer ‘in control’.“

De focus dit jaar

De punten uit de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2016 spelen hier vrijwel allemaal op in; direct of indirect. De agenda bevat zeven punten waarop het werkveld, bestaande uit gemeenten, corporaties, scholen, kinderopvang, zorg en welzijn, komend jaar samen op vooruit wil komen. Deze punten zijn:

  1. Omdenken bij voorzieningen en vastgoed; meer vanuit de gebruiker en de kracht van de samenleving.
  2. Informatie op orde; weten wat je moet weten, via big en open data, gesprekken, vergelijkingen en beoordelingen.
  3. De overmaat in het vastgoed gebruiken voor maatschappelijke opgaven en bottom-up initiatieven.
  4. Duurzaam doen en doorpakken; verduurzaming inpassen in reguliere werkprocessen.
  5. Meer aandacht voor het onderhoud van gebouwen; slim en kostenbesparend.
  6. Verder professionaliseren met o.a. spelregels en benchmarking.
  7. Vastgoed op afstand; op zoek naar nieuwe organisatievormen voor eigendom en beheer, met aandacht voor veranderende regelgeving.

Actieve gemeenten en een verbindend netwerk

Diverse gemeenten zetten zich actief in om deze agenda vooruit te brengen. Zo werkt een groep hoofden van gemeentelijke vastgoedafdelingen verder aan spelregels voor vastgoedmanagement, kijken financiële experts hoe ze meer grip kunnen krijgen op de financiële zaken rond het gemeentelijk vastgoed en vliegen weer anderen het onderwerp aan vanuit de maatschappelijke ontwikkelingen en voorzieningenplanning. Bouwstenen, platform voor maatschappelijk vastgoed, ondersteunt dit en legt de verbindingen met andere sectoren.

De Agenda Maatschappelijk Vastgoed is een samenwerkingsagenda voor en door partijen in het veld en tevens het werkbriefje van Bouwstenen voor Sociaal. Ook de VNG, Aedes, PO-Raad en MOgroep steunen de agenda en de activiteiten van Bouwstenen.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform