Logo
  • Nieuws
  • 24 oktober 2017
  • Bron: Rijksoverheid

Hoe betrouwbaar is de betonvloer van uw kantoor?

Bij gebouwen waarbij de vloeren bestaan uit betonplaten uit de fabriek in combinatie met een laag beton die daar ter plekke op gestort wordt, moeten bouwers en gemeenten goed letten op de aansluiting tussen de twee betonlagen. Inmiddels hebben alle gemeenten in Nederland informatie en instructies ontvangen over betonnen vloeren in kantoren, ziekenhuizen, scholen, winkelcentra, parkeergarages en andere gebouwen. Naar aanleiding hiervan zijn al diverse gebouwen wegens mogelijke risico's gesloten.

Beeld Hoe betrouwbaar is de betonvloer van uw kantoor?

Aanleiding is het gedeeltelijk instorten van een parkeergarage in aanbouw op Eindhoven Airport, eind mei. In de garage waren betonnen vloeren toegepast met zogenoemde breedplaten uit de fabriek. Uit onderzoek bleek dat de aansluiting tussen de platen en de betonlaag daarbovenop niet goed was. Ook speelde het legpatroon van de platen een rol, in combinatie met de grote afstand tussen de kolommen waarop de vloeren rustten. Gemeenten moeten goed op het risico letten bij het verlenen van een vergunning voor nieuwbouw. Ook vraagt het ministerie aan de gemeenten om alle bestaande gebouwen te inventariseren waarbij de afgelopen jaren tijdens de bouw gebruik is gemaakt van deze techniek voor betonnen vloeren.

Naar aanleiding van de eerste inventarisatie zijn nu vier (school)gebouwen gesloten: van de Erasmus Universiteit en de Hogeschool Windesheim, het Krimpenerwaard College en een nieuwe basisschool in het Brabantse Hoeven. Sporthal De Meent in Alkmaar werd extra onderstut en ging na korte tijd weer open.

Om hoeveel gebouwen gaat het?

Gebouweigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun gebouw. Gemeenten moeten daarop toezicht houden. Zij kunnen dus van gebouweigenaren eisen een controle uit te voeren. Voor de controles is een stappenplan beschikbaar voor het beoordelen van bouwtekeningen, het materiaalgebruik en de krachten op de betonnen vloeren. Het ministerie van BZK vraagt daarnaast aan bouwbedrijven, constructeurs en leveranciers van betonnen vloerplaten om technische informatie beschikbaar te stellen aan gebouweigenaren en gemeenten, over de gebouwen waar zij aan gewerkt hebben. 

Het is nog onduidelijk hoeveel gebouwen er zijn met betonnen vloeren die bestaan uit betonplaten uit de fabriek met daarop een tweede betonlaag die op de bouwplaats wordt gestort. Bouwbedrijf Bam, bouwer van de ingestorte garage, heeft dezelfde constructie in vijfentwintig andere gebouwen toegepast. Bouwbedrijven maken sinds 2000 of 2001 gebruik van het in Eindhoven gestorte beton, dat een rol speelde bij het falen van de bouwconstructie.

Producttips