Logo
  • Nieuws
  • 20 december 2021
  • Bron: Europadecentraal

Herziening Richtlijn Energieprestaties Gebouwen stelt nieuwe standaard

Het Europese gebouwenbestand zorgt voor ongeveer 40% van het totale energieverbruik en 36% van de gehele CO2-uitstoot in de EU. Hiermee vormt het een belangrijke sector voor renovaties om de uitstoot van broeikasgassen met 55% te verlagen tegen 2030. Dit is in lijn met de Green Deal en de Renovation Wave strategie. De herziene richtlijn voor energieprestaties van gebouwen stelt daarom nieuwe eisen aan zowel bestaande als nieuwe gebouwen om het gebouwenbestand tegen 2050 emissievrij te maken.

Beeld Herziening Richtlijn Energieprestaties Gebouwen stelt nieuwe standaard

De richtlijn voor energieprestaties van gebouwen (EPBD) 2010/31/EU bevordert de energieprestaties van gebouwen en stimuleert tegelijkertijd de reductie van broeikasgassen in deze sector. Dit wordt onder andere gedaan door middel van actieplannen, het stellen van minimale eisen aan gebouwen en het uitvoeren van renovaties. De huidige versie stamt uit 2018 en is geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving onder het bouwbesluit van 2012. Samen met de eerder herziene richtlijnen voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, vormt het een wettelijk kader ter verbetering van de energieprestaties van gebouwen.

Belangrijkste doelstellingen

Het voorstel voor de herziene richtlijn introduceert een aantal veranderingen. De meest opvallende is het streven naar volledig emissievrije gebouwen in 2050; zowel bestaande als nieuwbouw. Andere relevante veranderingen zijn:

  • Minimumnormen voor energieprestaties: de 15% minst energiezuinige gebouwen in elke lidstaat moeten worden opgewaardeerd;
  • Een energieprestatiecertificaat voor bestaande gebouwen;
  • Alle nieuwbouw moet emissievrij zijn tegen 1 januari 2030;
  • Het opstellen van nationale actieplannen voor renovatie tegen 30 juni 2025;
  • De invoering van een renovatiepaspoort uiterlijk tegen 31 december 2024.

Minimumnormen voor gebouwen

Om renovatie van de slechts presterende gebouwen te stimuleren dienen lidstaten minimumnormen voor energieprestaties van gebouwen vast te stellen. De energieprestatieklasse van een gebouw wordt gedaan aan de hand van een schaal van A tot G. De letter A komt overeen met volledig emissievrije gebouwen en de letter G komt overeen met de 15% van de minst efficiënte gebouwen in het nationale gebouwenbestand.

In de richtlijn worden de volgende streefcijfers gesteld:

  • Niet-residentiële gebouwen dienen voor 2027 tenminste klasse F bereikt te hebben en klasse E voor 2030;
  • Residentiële gebouwen moeten klasse F bereiken voor 2030 en klasse E voor 2033.

Energieprestatiecertificaten

Voor bestaande gebouwen wordt het verplicht dat er energieprestatiecertificaten worden verstrekt wanneer een huis wordt verkocht of verhuurd aan een nieuwe huurder, wanneer een huurcontract wordt verlengd en voor alle openbare gebouwen. Het certificaat geeft inzicht in het energiegebruik en biedt handvaten voor energiebesparing.

Lees verder

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform