Logo
  • Nieuws
  • 9 september 2020
  • Bron: Ahrend

Functie kantoor als werkomgeving: niet alleen om te overleggen, ook om geconcentreerd te kunnen werken

Werkgevers zien het kantoor steeds meer de rol innemen van een sociale trekpleister, waar hun werknemers graag naar toe komen om samen te werken, te overleggen of te ontmoeten. Maar tegelijkertijd toont recent onderzoek van kantoorinrichter Ahrend onder zo'n 600 werkgevers en werknemers in Nederland juist aan dat een aanzienlijk deel van de werknemers ook in de toekomst graag naar kantoor gaat om gewoon geconcentreerd te kunnen werken.

Beeld Functie kantoor als werkomgeving: niet alleen om te overleggen, ook om geconcentreerd te kunnen werken

Hoewel 59% van de werknemers zegt dat thuiswerken gelukkiger maakt, blijkt uit het onderzoek dat nagenoeg alle ondervraagde werknemers weer terug willen naar kantoor. Daarvoor zijn meerdere en doorgaans zeer diverse (meer en minder) belangrijke redenen, uiteenlopend van het niet beschikken over een goede thuiswerkplek tot een gebrek aan sociale interactie of afnemende betrokkenheid bij de organisatie. Vaak is het een combinatie van meerdere factoren, waarbij bijvoorbeeld ook de gezinssituatie van invloed is (ouders met kinderen tussen 13-18 jaar zijn het minst gelukkig - red.). Opvallend is dat het beschikken over een aparte werkkamer (slechts 30% beschikt daarover - red.) hierbij niet de bepalende factor is.

Thuiswerken heeft meerwaarde

Dit wil overigens niet zeggen dat thuiswerken wat medewerkers betreft helemaal overboord kan. Want uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat als het aan de werknemers ligt, vaker optioneel thuiswerken meer dan welkom is. Het behoud van de huidige flexibiliteit is voor veel werknemers zeer wenselijk. Zeker de helft van de ondervraagden zegt een bepaalde meerwaarde te ervaren van thuiswerken (productiever, betere werk/privé-balans, gelukkiger).

Beperkingen thuiswerken

Van de ondervraagde werkgevers is driekwart van mening dat vaker thuiswerken bijdraagt aan de productiviteit. Maar aan een situatie van langdurig volledig thuiswerken, zoals tijdens de lockdown het geval was, zien werkgevers – en dan met name de grotere – inmiddels wél grote beperkingen. Zo is het volgens sommige van hen lastiger om de prestaties en de betrokkenheid van medewerkers op afstand te waarborgen en nieuwe projecten op te starten.

Belangrijkste onderzoeksbevindingen

Ook in de toekomst is het kantoor een belangrijke spil in de bedrijfscultuur, tegelijkertijd blijft het kantoor voor de helft van de medewerkers een belangrijke plek om geconcentreerd te werken.

  • Werknemers vinden het kantoor het meest belangrijk om zich verbonden te voelen met collega’s, de leidinggevende en de organisatie.
  • Maar liefst 91% is het eens met de stelling dat het kantoor belangrijk is om zich verbonden te voelen met collega’s. 29% is het zelfs helemaal eens met deze stelling.
  • Meer dan driekwart van de werknemers vindt het kantoor belangrijk om zich verbonden te voelen met de leidinggevende en met de organisatie.
  • Op de vierde en vijfde plaats staan het blijven ontwikkelen van de professionele vaardigheden en een gezonde werk-privé balans.
  • Circa 50% van de werknemers is het eens met de stelling dat het kantoor belangrijk is om geconcentreerd te werken. Hoe jonger werknemers zijn, hoe meer ze van mening zijn dat het kantoor belangrijk is om geconcentreerd te werken. Hetzelfde geldt voor gezinnen met kinderen tussen de 13 en 17 jaar.

Attractieve werkgevers zullen werknemers blijvend flexibiliteit moeten bieden op het gebied van werklocatie, werktijden en meetings.

  • Werknemers houden het liefst de flexibiliteit in werklocatie (thuis/kantoor) in stand in de nieuwe werkrealiteit. Meer dan 1-op-de-4 werknemers benoemt dit als belangrijkste aanpassingen uit 14 opties om op de lange termijn te behouden. Dat is erg veel, meer flexibiliteit in de werklocatie wordt twee keer zo veel als 1e keuze om in stand te houden aangegeven dan nummer twee, de flexibiliteit in werktijden.
  • De top 5 wordt gecomplementeerd door het digitaal laten plaatsvinden van meetings, het krijgen van een gezonde thuiswerkplek en een vaste werkplek waar anderen geen gebruik van maken.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform