Logo
  • Opinie
  • 16 augustus 2019

Een slim kantoorgebouw voor de flexibele medewerker van vandaag

Vandaag de dag zitten medewerkers nu eens hier, dan weer daar. Hoe slim moet het gebouw dan zijn om dat weerbarstige werkpatroon zo efficiënt en effectief mogelijk te ondersteunen? Met maximaal oog voor het welzijn van elke medewerker én de bottom line van de opdrachtgever?

Medewerkers presteren het beste als hun werkomgeving ideaal is. Dat klinkt als een open deur, maar trap ‘m maar eens in. Vroeger kon dat nog: in de vorige eeuw wist een gebouwbeheerder precies waar de medewerkers waren. Op hun afdeling, achter hun bureau. Dat betekende dat je je eenmalig kon richten op de verdeling over de verdiepingen, de plaatsing van de bureaus, het verzekeren van de juiste lichtinval en de beheersing van het binnenklimaat. En klaar was je.

Gemeenschappelijke werkruimten

Vandaag de dag is die open deur eerder een kwestie van ‘makkelijker gezegd dan gedaan’. Medewerkers komen op verschillende tijden binnen of werken een hele dag thuis. Nu eens schuiven ze bij de ene collega aan, dan weer bij de andere. Daarnaast komen ze steeds vaker in uiteenlopende teamverbanden bij elkaar in gemeenschappelijke werkruimten, wellicht zelfs met medewerkers van andere bedrijven erbij. Het aantal gemeenschappelijke werkruimten neemt daarom de laatste jaren enorm toe. Onderzoek van Knight Frank liet een groei van 62% zien van 2016 op 2017, en er is geen reden om te veronderstellen dat die trend zich in de afgelopen twee jaar niet heeft doorgezet.

Medewerkerstevredenheid

Daar komt nog een andere ontwikkeling bij. De kwaliteit van de werkomgeving is voor steeds meer medewerkers een doorslaggevende factor in hun keuze voor een werkgever. Dat geldt zeker voor de jongere generatie medewerkers. Uit onderzoek van Gensler blijkt dat 90% van de werknemers positief of negatief wordt beïnvloed door zijn werkomgeving. Hoe prettiger zij de werkomgeving vinden, des te meer uren ze er willen maken. Met andere woorden: het gebouwontwerp heeft tegenwoordig rechtstreeks invloed op de medewerkerstevredenheid.

Smart building

Gebouwbeheer gaat door deze ontwikkelingen een stuk verder dan een ruimte eenmalig indelen en inrichten. Medewerkers moeten zich thuis voelen en constant tot hun beste prestaties worden verleid, of ze nu achter een bureau zitten, in een vergaderruimte bezig zijn of even in de lobby op een gast wachten. Waarbij ze – en dat is ontwikkeling nummer drie – het gevoel willen hebben dat ze zélf aan het roer zitten. Met minder neemt de medewerker van vandaag geen genoegen. Dit leidt tot nieuw werkbeleid met betrekking tot de apparaten waarmee gewerkt wordt, beleid op flexibel werken en ruimten om samenwerking te faciliteren. Precies daar komt de technologie kijken die van een gebouw een ‘smart building’ maakt voor de medewerkers die er gebruik van maken.

Een sterk voorbeeld van die technologie is de gebouw-app. Via zo’n app kunnen medewerkers rechtstreeks invloed uitoefenen op hun werkomgeving. Bijvoorbeeld om er toegang mee te krijgen tot een afgesloten vergaderruimte. Om snel te vinden waar collega’s zich bevinden – want die zitten ook niet stil. Of om met één vinger op het scherm door te geven of het binnenklimaat op die plek hen bevalt – of niet.

Diezelfde technologie komt op haar beurt ten goede aan de gebouwbeheerder. Die kan met de input van de medewerker immers real-time zijn smart building aanpassen tot de ideale werkomgeving. Zo kan de gebouwbeheerder zien of veel mensen de temperatuur warmer zetten in een deel van het gebouw, waarop gebouwbeheerder de omgeving eenvoudig kunnen aanpassen. En niet alleen als het gaat om klimaat, want de zoekopdrachten en wandelroutes naar collega’s kunnen patronen aan het licht brengen die een efficiëntere kantoorindeling mogelijk maken.

De data die voortkomt uit het gedrag van de medewerker, kunnen ook op langere termijn van waarde zijn voor het verbeteren van de gebouwinfrastructuur. Softwareanalyses kunnen bijvoorbeeld aantonen dat sommige delen van het gebouw onderbenut zijn. Dat kan leiden tot acties om die ruimten een productievere bestemming te geven, wat voordelen biedt aan de medewerkers maar ook kostenbesparingen kan opleveren voor de gebouwbeheerder.

Apps en analysesoftware helpen zo om een gebouw ‘smart’ te maken voor zowel de gebruiker als de beheerder. Medewerkers voelen zich prettiger en worden productiever, de beheerder kan het gebouw een bijdrage laten leveren aan de winstgevendheid van zijn opdrachtgever.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform