Logo
  • Nieuws
  • 16 mei 2022
  • Beeld: Rijksvastgoedbedrijf
  • Bron: Rijksoverheid

Defensie: achterstallig onderhoud vastgoed vraagt om ingrijpende keuzes

Decennialang was er niet genoeg geld voor het Defensievastgoed. Hierdoor werkt en slaapt veel personeel in gebouwen die in slechte staat verkeren. Met het oog op de doorontwikkeling van de krijgsmacht en in het licht van de huidige internationale dreigingen zijn er ingrijpende keuzes nodig om het vastgoed toekomstbestendig te maken. Daarom heeft staatssecretaris Van der Maat de contouren en uitgangspunten van het nieuwe Strategisch Vastgoedplan 2022 (SVP 2022) aan de Tweede Kamer gezonden.

Beeld Defensie: achterstallig onderhoud vastgoed vraagt om ingrijpende keuzes

Beeld: Johan Willem Frisokazerne in Assen

Het SVP 2022 moet rond de zomer klaar zijn. In het plan staat hoe Defensie de komende 10 tot 15 jaar haar vastgoed concentreert, verduurzaamt en vernieuwt. Defensie wil, als goede werkgever, een moderne en veilige werk- en leefomgeving op de juiste plek bieden, met oog voor het gezinsleven van het personeel. Door het (regionaal) concentreren en samenbrengen van eenheden kunnen zij gemakkelijker samen oefenen. Dit verbetert de operationele gereedheid.

Het nieuwe vastgoedplan is om 4 redenen noodzakelijk aldus Defensie

  1. Het huidige Defensievastgoed is versnipperd, verouderd, inefficiënt en het belemmert de gereedstelling en bedrijfsvoering. De toekomstige krijgsmacht moet een hogere operationele inzetbaarheid bieden en daarbij is modernisering van ons vastgoed randvoorwaardelijk.
  2. Goed, modern en veilig vastgoed is een belangrijke randvoorwaarde om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Het moet daarbij op de juiste locatie staan, met oog voor het gezinsleven van de Defensie-medewerkers.
  3. Het vastgoed is nu onvoldoende duurzaam. Men wil de afhankelijkheid van aardgas verkleinen en de CO2-uitstoot verkleinen.
  4. De onderhoudsachterstanden zijn zo groot, dat het budget en de omvang van het vastgoed uit balans zijn. Het onderhoudsbudget wordt nu vooral gebruikt voor acute zaken. Zonder maatregelen nemen de onderhoudskosten en daarmee de disbalans alleen maar toe.

Het doel is om te komen tot een vastgoedportefeuille die het takenpakket optimaal ondersteunt, bijdraagt aan de werkbeleving en (financieel) toekomstbestendig is. Daarnaast moet het vastgoed duurzaam zijn en zorgen voor meer verbondenheid met de samenleving en de regio. Bijvoorbeeld door nauwere samenwerking met lokale onderwijsinstellingen en bedrijven.

Uitgangspunten

Momenteel verkent Defensie hoe regionaal concentreren een bijdrage kan leveren aan de doelstelling om tot een toekomstbestendige vastgoedportefeuille te komen. Daarbij hanteert Defensie een reeks uitgangspunten op het gebied van zowel zichzelf als de omgeving.

Lees verder

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform