Logo
  • Nieuws
  • 8 augustus 2018
  • Bron: VNG.nl

Check uw gebouw op toegankelijkheid bij handicap

Zijn uw gebouwen met een publieke functie voldoende toegankelijk voor bezoekers met een handicap? Zoniet, dan kunnen mensen met een beperking die zich gediscrimineerd voelen zich wenden tot het College voor de Rechten van de Mens.

Beeld Check uw gebouw op toegankelijkheid bij handicap

Om de toegankelijkheid te checken kunt u een VAC-advies aanvragen bij een lokale Adviescommissie Wonen. Het VAC-advies wordt gegeven door onafhankelijke, deskundige woonconsumenten die vanuit het perspectief van de gebruiker en vanuit een integrale visie op gebruikskwaliteit de gebouwde omgeving beoordelen.

VACpunt Wonen ontwikkelde een ‘Checklist Fysieke Toegankelijkheid’ waarmee wooncommissies gebouwen in uw gemeente kunnen toetsen. 

Kijk op www.vacpuntwonen.nl voor een overzicht van alle commissies.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform