Logo
 • Nieuws
 • 16 mei 2022
 • Bron: Rijksoverheid

Bernhardkazerne Amersfoort pilot revitalisering Defensievastgoed

Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf willen tussen 2022 en 2042 twee derde van het Defensievastgoed rigoureus aanpakken. De eerste locatie voor het revitaliseringsprogramma is de Bernhardkazerne in Amersfoort. Hier kan volgens plan zo'n 90 procent van de 140 gebouwen worden gesloopt om plaats te maken voor 18 nieuwe, grotere gebouwen. Waar mogelijk wordt circulair gebouwd door gebouwen of materialen opnieuw te gebruiken. 

Beeld Bernhardkazerne Amersfoort pilot revitalisering Defensievastgoed

Het revitaliseringsprogramma vastgoed Defensie maakt een eind aan bestaande achterstanden. Het resultaat is een vastgoedportefeuille die ruimte biedt voor de actuele en toekomstige taken van Defensie, voldoet aan alle wet- en regelgeving, betaalbaar en duurzaam is en bovendien veilig en goed leefbaar voor de medewerkers aldus de Rijksoverheid.

Kenmerken

Defensievastgoed door heel Nederland:

 • Eerste locatie is de Bernhardkazerne in Amersfoort
 • 27 (clusters van) objecten
 • 35.000 hectare terrein, waarvan 26.000 hectare oefenterrein en schietterrein
 • 10.942 gebouwen, waarvan 289 monumenten
 • 6 miljoen m2 vloeroppervlak
 • 491 km waterleiding
 • 616 km rioleringen
 • 1620 km elektriciteitsleidingen

Opdrachtgever: Ministerie van Defensie
Planning: 2022-2042.

In 2019 is het revitaliseringsprogramma vastgoed Defensie gestart met de voorbereidingen.

Pilot: Bernhardkazerne Amersfoort

De eerste locatie voor het revitaliseringsprogramma is de Bernhardkazerne in Amersfoort. Hier kan volgens plan zo'n 90 procent van de 140 gebouwen worden gesloopt om plaats te maken voor 18 nieuwe, grotere gebouwen. Waar mogelijk wordt circulair gebouwd door gebouwen of materialen opnieuw te gebruiken. 

De vernieuwde Bernhardkazerne moet de weg effenen voor de aanpak van alle 27 (geclusterde) Defensiecomplexen in het programma. Na de Bernhardkazerne volgen de Johannes Postkazerne in Havelte, de vliegbasis Woensdrecht, het cluster Schaarsbergen, de legerplaats Soesterberg en de Nieuwe Haven in Den Helder. Daarna wordt elke paar jaar steeds een cluster van vijf complexen aangepakt.

Aanleiding

De afgelopen decennia is herhaald bezuinigd op het Defensiebudget. Mede daardoor ging de technische staat van het vastgoed van Defensie achteruit. Op dit moment voldoet bijna de helft van de gebouwen en ondergrondse infrastructuur niet meer aan de geldende onderhoudsnorm. Budgetten voor onderhoud worden noodgedwongen vaak gebruikt voor het oplossen van storingen en defecten, waardoor de onderhoudsachterstand verder oploopt. Deze praktijk van 'gaten stoppen' kost onevenredig veel tijd en geld en frustreert de bedrijfsvoering van de krijgsmacht.

Standaard waar het kan, maatwerk waar het moet

Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf werken intensief samen in één projectorganisatie en zoeken ze ook vroegtijdig de samenwerking met provincies, gemeenten en partijen uit de energiesector. Het revitaliseringsprogramma kijkt niet naar een enkel gebouw, maar naar een heel object: een kazerne, een vliegbasis of een marinehaven, inclusief alle gebouwen en ondergrondse infrastructuur. Met compacte, efficiënte nieuwbouw voor meerdere doelen wordt geld en ruimte bespaard. Bij elk object wordt gekeken hoe het op lange termijn betaalbaar te onderhouden is, hoe het zijn eigen hernieuwbare energie kan opwekken en hoe het te beschermen is tegen gevolgen van klimaatverandering 'Standaard waar het kan, maatwerk waar het moet' is het motto.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform