Logo
  • Nieuws
  • 4 juli 2016
  • Bron: Bouwstenen voor Sociaal

Aandachtspunten bij beheer gemeentelijk vastgoed

De verantwoording over het beheer van gemeentelijke gebouwen vraagt serieuze aandacht. Tegen de achtergrond van het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), namen financiële experts de bestaande spelregels onder de loep.

Beeld Aandachtspunten bij beheer gemeentelijk vastgoed

Tijdens een bijeenkomst van Bouwstenen voor Sociaal met financiële vastgoedexperts van gemeenten en adviesbureaus werden de volgende aandachtspunten voor nieuwe spelregels rondom de verantwoording genoemd:

  • Integriteit: verantwoording zo inrichten dat afwijkingen snel zichtbaar zijn (automatiseren). Over afwijkingen altijd apart besluit laten nemen. ‘Meer ogen’- principe organiseren.
  • Eigenaarschap goed benoemen: wie legt op welk niveau verantwoording af en waarover?
  • Verantwoording op pandniveau kunnen doen: waarom is het pand in bezit/wordt het afgestoten? Specifieke reden benoemen, dient het pand een beleidsdoel/of niet meer, juridische reden om het in eigendom te houden (kerktorens), etc.
  • Investeringsprogramma’s zoals voor meerjarig onderhoud of duurzaamheid: altijd vooraf laten vaststellen door college of raad. Jaarlijks verantwoording over realisatie afleggen.
  • Vrijkomende panden niet zomaar doorverhuren: ‘leurprocedure’ opstellen. Beleidsprogramma’s mogen aangeven of zij interesse hebben in het pand. Bij meerdere geïnteresseerden besluit laten nemen welk beleidsdoel gediend gaat worden.
  • In begroting indicatoren voor vastgoed op laten nemen: bijv. %-leegstand, %-verhuurd aan beleidsdoelen, kostendekkendheid (bijv. verhouding kostprijsdekkende huur versus contracthuur), tevredenheid gebruiker, duurzaamheid (bijv. groei energielabels, energie-index, asbestsanering), toegankelijkheid, internal rate of return (IRR).

Professioneel vastgoedmanagement

Ook voor de andere onderdelen van het vastgoedmanagement gaven de experts aandachtspunten mee. Bijvoorbeeld voor:

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform