Logo
  • Nieuws
  • 25 augustus 2020
  • Bron: KPMG

70% van de CEO’s verwacht huidige kantoorruimte op korte termijn fors in te krimpen

Covid-19 heeft er voor gezorgd dat driekwart van de bedrijven de werving van personeel volledig heeft herzien. Het werken op afstand betekent immers dat veel meer potentiële werknemers in aanmerking komen voor een functie. Bijna 70% van de CEO’s verwacht dat deze ontwikkeling zal doorzetten en dat zij de huidige kantoorruimte op korte termijn fors zullen inkrimpen.

Beeld 70% van de CEO’s verwacht huidige kantoorruimte op korte termijn fors in te krimpen

Dit blijkt uit de wereldwijde CEO Outlook van KPMG; een onderzoek onder ruim 1.800 CEO’s.

Verstoringen in de keten

Hoewel de geopolitieke dreigingen, de veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving en fiscale uitdagingen nog altijd van grote invloed zijn op de bedrijven, vindt ruim 20% van de CEO’s dat het ‘talentrisico’ inmiddels de belangrijkste bedreiging voor groei vormt. Voor het uitbreken van Covid-19 was dit slechts 1%. Na het personele risico vormt het in stand houden van de toeleveringsketen een belangrijk risico. Bijna 20% van de bedrijven geeft aan te worstelen met mogelijke verstoringen in de keten, verstoringen die zowel het gevolg zijn van Covid-19 zelf als het groeiend nationalisme dat het gevolg is van de coronacrisis. Bijna 70% van de bedrijven geeft aan de ‘supply chain’ als gevolg van verstoringen inmiddels volledig te hebben herzien.

Kantoorruimte inkrimpen

“Het mogelijk wegvallen van sleutelfiguren binnen het bedrijf en het onvoldoende kunnen aantrekken van hoog opgeleide jonge werknemers baart veel bedrijven grote zorgen”, zegt Stephanie Hottenhuis, bestuursvoorzitter van KPMG. Hottenhuis: “De personele beschikbaarheid vormt op dit moment voor veel bedrijven de meest kritische succesfactor. Bij veel bedrijven maakt het bestuur zich dan ook zorgen om de mentale en fysieke gezondheid van de werknemers. De leiding is zich er terdege van bewust dat toekomstige groei valt of staat met het vermogen om de inzet en beschikbaarheid van het personeel in goede banen te leiden. Ondanks de fysieke contactbeperkingen voelt bijna 70% van de CEO’s zich sinds het uitbreken van corona meer verbonden met de werknemer. Bijna 80% geeft dan ook aan alle mogelijkheden voor digitale samenwerking en communicatie te zullen blijven gebruiken. Covid-19 heeft er echter wel voor gezorgd dat driekwart van de bedrijven de werving van personeel volledig heeft herzien. Het werken op afstand betekent immers dat veel meer potentiële werknemers in aanmerking komen voor een functie. Bijna 70% van de CEO’s verwacht dat deze ontwikkeling zal doorzetten en dat zij de huidige kantoorruimte op korte termijn fors zullen inkrimpen.”

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform