Logo
  • Achtergrond
  • 10 maart 2017
  • -

Hoe goede akoestiek medewerkers productiever maakt

Op kantoor is het vrijwel nooit stil. Dat is geen ramp, maar wanneer geluid leidt tot hinder en frustratie gaat dat ten koste van de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van medewerkers. Toch is volgens Cees van Gelder, Technical Support Manager bij Interface, enkel het terugbrengen van decibellen niet genoeg. Het gaat ook om psychologische aspecten. Zo kunnen medewerkers geluid uit het eigen team bijvoorbeeld beter verdragen dan dat van een andere afdeling. Enkele tips.
Beeld Hoe goede akoestiek medewerkers productiever maakt

Geluidsoverlast op het werk is geen onschuldige ergernis van lichtgeraakte collega’s. Het is een serieus probleem en kost de business jaarlijks handenvol geld. Volgens het rapport 'Burden of Disease from Environmental Noise' van The World Health Organization gaat het alleen al in het Europese bedrijfsleven om 30,8 miljoen euro per jaar.

Onderdeel van prettige werkomgeving

Daarbij gaat het bovendien niet enkel om ‘kantoorherrie’, maar om slechte akoestiek in het algemeen. “Kantoorakoestiek heeft een grote invloed op de mensen die er werken”, zegt Van Gelder. “Een goede akoestiek is onderdeel van een prettige werkomgeving, net als bijvoorbeeld het binnenklimaat en het design dat zijn. Het heeft direct invloed op hun fysieke en psychische welzijn en de prestaties die ze leveren.”

Onderzoek van Steelcase bewijst die stelling. Slechte akoestiek verstoort de concentratie en vermindert de productieve tijd met wel 86 minuten per dag. Herrie maakt bovendien letterlijk ziek. Het zorgt voor stress, een hogere bloeddruk en hartslag, en klachten als hoofdpijn en migraine.

Het verbeteren van de akoestiek begint bij het wegnemen van galm en lawaaibronnen. “Natuurlijk is dit een belangrijk aspect. Tapijtafwerking of geluiddempend vinyl op de vloer, akoestische panelen, het aankleden met planten en schilderijen; het zorgt allemaal voor minder echo en een betere akoestiek. Ook is het raadzaam lawaaibronnen als printers en koffiezetapparaten zoveel mogelijk uit de werkruimten te houden.”

Psychoakoestische benadering

Voor veel akoestisch architecten houdt het daar op. Toch is dat niet het hele verhaal: geluid kent ook een psychologische component. Page Hodsman, onderzoeker bij Saint-Gobain Ecophon, en werkplekstrateeg Dr. Nigel Oseland onderscheiden in het rapport ‘People Centred Offices’ vier factoren die bepalen in welke mate personeel geluid als storend ervaart.

  1. De aard van het uit te voeren werk
  2. De context van en de relatie ten opzichte van de geluidsbron
  3. De ervaren controle over de situatie en de voorspelbaarheid van het geluid
  4. Persoonlijkheid en humeur.

Volgens Van Gelder is een prettige akoestiek dan ook nog maar een deel van de oplossing. “Een psychoakoestische benadering is wenselijk. Het gaat niet alleen om het terugbrengen van decibellen, maar ook om psychologische aspecten.” Enkele tips:

1. Geef een ‘ontsnappingsmogelijkheid’

Medewerkers moeten de mogelijkheid hebben zich te verplaatsen naar een ruimte die past bij hun huidige taak. “Zet daarom specifieke stilteruimtes of stiltecabines in voor taken die veel concentratie vereisen”, legt Van Gelder uit.

“In vergaderruimtes kan personeel praten zonder anderen te storen. Belangrijk is dat die ruimtes door passend design en de juiste akoestiek helemaal zijn ingericht op de taken die het personeel er uitvoert. Aan een ruimte die bedoeld is voor overleg of ontspanning worden andere akoestische eisen gesteld dan aan een stiltezaal.”

Door het inrichten van ruimtes naar de taak die ze hebben, is de kans dat iemand overlast ervaart minimaal. “En is dat toch het geval, dan wisselt diegene gewoon van ruimte. Het gaat erom dat medewerkers voldoende keuze hebben uit verschillende werkplekken die voor verschillende doeleinden ingericht zijn.”

2. Houd rekening met individuele verschillen

Iedereen reageert anders op geluid. Zo verdragen introverte personen volgens onderzoek minder geluid bij cognitief intensieve taken. Extraverte personen zijn juist minder snel afgeleid door geluid. Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat beide typen mensen zo goed mogelijk functioneren.

Zorg ervoor dat zowel introverte als extraverte personen zich optimaal kunnen concentreren. Bijvoorbeeld door het aanbieden van verschillende ruimtes zoals beschreven bij het vorige punt en het tactisch bij elkaar plaatsen of juist gescheiden houden van personen.

3. Zorg voor voldoende scheiding

Mensen die te dicht op elkaar zitten, hebben automatisch meer last van elkaars geluidsproductie. “Dat ligt niet alleen aan het aantal decibel, maar heeft ook met de behoefte aan een eigen territorium te maken. Let er bij het plaatsen van bureaus op dat iedereen voldoende ‘personal space’ heeft.”

Personeel kan geluid uit het eigen team bovendien beter verdragen dan dat van een andere afdeling. “Wees dus voorzichtig met het bij elkaar plaatsen van verschillende teams in dezelfde ruimte”, adviseert Van Gelder. “Dat vergroot het risico op ergernis. Zet luidruchtige teams zoveel mogelijk bij elkaar, maar zorg ook voor voldoende fysieke afscheiding van de minder luidruchtige teams.”

4. Communiceer duidelijk over geluid

Stel duidelijke regels in omtrent geluidsproductie en bijvoorbeeld het gebruik van koptelefoons. Een ‘geluidsbeleid’ voorkomt misverstanden en vergroot het onderling begrip. “Luister goed naar klachten en neem deze altijd serieus”, vult Van Gelder aan. “Mensen ervaren geluid bovendien als minder storend als ze weten dat het noodzakelijk of tijdelijk is. Maak hen bij overlast attent op het tijdelijke karakter ervan.”

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform