Logo
  • Nieuws
  • 4 maart 2010

UWV, SVB en bonden maken nieuwe arbo-afspraken

Nieuwe afspraken over gezond en veilg werken zijn vastegelegd.

Beeld UWV, SVB en bonden maken nieuwe arbo-afspraken

UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hebben samen met werknemersorganisaties

afspraken over gezond en veilig werken vastgelegd in een arbo-catalogus. De afspraken gelden voor ruim 25.000 werknemers in de sociale zekerheid. Woensdag 3 maart ondertekenden de Raden van Bestuur van beide uitvoeringsinstanties en de vakbonden het document, waar afspraken in staan over bijvoorbeeld de werkplek, werkbelasting, binnenklimaat of fysieke veiligheid.

De afgelopen jaren zijn veel wettelijke arbo-regels geschrapt. In plaats daarvan vraagt de overheid aan werkgevers en werknemers in een branche, in dit geval de sociale zekerheidsorganisaties, om gezamenlijk afspraken te maken over gezond en veilig werken en deze vast te leggen in een arbo-catalogus.

Er is door de betrokken partijen veel tijd en energie gestoken in de samenstelling van de catalogus voor UWV en de SVB. De veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor de medewerkers zijn in kaart gebracht en er zijn maatregelen vastgelegd om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. Daarbij gaat het om zaken zoals een veilige en gezonde werkplek, beperking van de werkbelasting, een goed binnenklimaat, goede fysieke veiligheid en bedrijfshulpverlening.

Samenspel

Het opstellen van een catalogus is niet verplicht, maar is door UWV en de SVB aangegrepen als een kans om in goed overleg met werknemers samen regels ten aanzien van de arbeidsomstandigheden te bepalen en deze vast te leggen. 'UWV en de SVB nemen hun verantwoordelijkheid als het gaat om gezondheidsbevorderende en risicoverlagende maatregelen voor het personeel', zo stellen Jacques Hylkema, directeur HRM van UWV en Matt Kemp, lid van de Raad van Bestuur van de SVB. 'Onze medewerkers mogen er op rekenen dat wij er alles aan doen om gezond en veilig te kunnen werken. De afspraken hoe we dat doen staan nu op papier.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform