Logo
  • Nieuws
  • 15 april 2019
  • Bron: CfPB

Toch ook tevreden kantoortuingebruikers

De flexplek kent tegenwoordig veel tegenstanders. Toch zijn er evenveel tevreden als ontevreden medewerkers zo blijkt uit de benchmark van Center for People and Building (CfPB).

Beeld Toch ook tevreden kantoortuingebruikers

Het CfPB voert geregeld werkomgevingsdiagnoses (WODI) uit. De beleving van de werkomgeving en de ervaren productiviteit wordt daarbij gemeten en vergeleken met andere organisaties. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Werkplek Benchmark van CfPB.

Mix werkplekken

In de benchmark 2019 is de vraag gesteld wat medewerkers in combikantoren met flexibel werkplekgebruik vinden van de mix van werk- en overlegplekken. Hieruit komt naar voren dat er evenveel medewerkers tevreden als ontevreden zijn over de aantallen en het aanbod van verschillende soorten werk- en overlegplekken.Figuur 1: De gemiddelde tevredenheid en ontevredenheid in combikantoren met flexibel werkplekgebruik over de aantallen en het aanbod van verschillende soorten werk- en overlegplekken (benchmark 2019).

Ondersteuning werkprocessen

Ook lopen de percentages bijna niet uiteen op de vraag of de werkomgeving ondersteuning biedt aan de werkprocessen in de organisatie? 35 procent is daarover tevreden tot zeer tevreden, eenzelfde percentage geeft aan ontevreden te zijn.
Waar de meesten het over eens zijn is dat de kantoortuin – of de werkomgeving met een mix aan werkplekken – vooral de communicatie met collega’s ondersteunt.


Figuur 2: CfPB Benchmark Combikantoren met flexibele werkplekken 'ondersteuning productiviteit door de werkomgeving’ 2019      

Benchmark CfPB 

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform