Logo
  • Opinie
  • 6 maart 2013

(T)Huiswerk

Wie had dat kunnen voorspellen? Yahoo keert het thuiswerken de rug toe. Erger nog: er komt een thuiswerkverbod. Dit na jarenlang een voorloper te zijn geweest op gebied van nieuwe werkconcepten. Volgens CEO Marissa Mayer is deze stap noodzakelijk om Yahoo door de crisis te slepen.

Hoewel officieus de reden van invoering, is thuiswerken (als onderdeel van Het Nieuwe Werken) voor veel organisaties juist nu nog aanleiding om te besparen op ruimte, dus huur- en werkplekkosten. Aannemelijk in economisch zware tijden, waarin iedere cent telt! Yahoo blijkt echter overtuigd met het terugdraaien van thuiswerken de remedie te hebben gevonden om het tij positief te keren.

Valkuilen

Het thuiswerken is wat Yahoo betreft de oorzaak dat de bedrijfscultuur is verwaterd en de productiviteit van medewerkers is afgenomen. Het terughalen van medewerkers naar kantoor moet zorgen voor meer sociale binding, het stimuleren van creativiteit en productiviteit. Indirect bevestigt Yahoo hiermee in de valkuilen te zijn gestapt die thuiswerken met zich kan brengen als er onvoldoende aandacht is voor borging van dergelijke aspecten.

Uiteindelijk is het management (samen met de medewerkers) verantwoordelijk voor de resultaten die worden behaald. Met thuiswerken werden medewerkers afgerekend op hun resultaten (output) i.p.v. aanwezigheid.
Maar hoe is de monitoring vanuit het management op de daadwerkelijke resultaten dan geweest?
En heeft het management tijdig bijgestuurd?
Je kunt hierbij je vraagtekens zetten.

Laissez-faire

Wellicht is de mate van vrijheid die medewerkers kregen doorgeslagen maar dat geldt ook voor het management. De problematiek zoals door Yahoo geschetst, neigt het gevolg te zijn van een laissez faire leiderschapsmentaliteit. Op zich kan deze stijl werken voor een groot deel van het personeel, maar is zeker niet voor iedereen effectief.
Thuiswerken is per definitie niet voor iedereen weggelegd.
Enerzijds zijn er bepaalde functies die gewoonweg een fysieke binding aan een werkplek of locatie vereisen. Anderzijds is er een groep medewerkers die veel meer behoefte heeft aan structuur en dagelijkse fysieke ontmoetingen met collega’s. Werken op kantoor vormt voor deze groep een vast patroon en biedt houvast.

Balans

Organisaties en bedrijven die Het Nieuwe Werken en thuiswerken als onderdeel daarvan overwegen, moeten zoeken naar een gezonde balans in de mate van thuiswerken. Verplichten werkt sowieso niet. Het Amerikaanse bedrijf is in dit opzicht een voorbeeld van extremen: It’s all or nothing!

Het intensief betrekken van medewerkers in het proces van invoering van nieuwe werkconcepten is dus essentieel in de vorming van draagvlak, maar ook voor het management nuttig om de broodnodige input te krijgen die meehelpt in het slagen van het traject. Het Nieuwe Werken gaat er om dat medewerkers de vrijheid krijgen hun werk zodanig in te richten dat zij tot de beste resultaten (voor de organisatie) komen. Daar is geen blauwdruk voor en vraagt om maatwerk per organisatie, afdeling en individu. Voldoende huiswerk voor het management en medewerkers dus om te komen tot een weldoordachte invulling. Een invulling die op lange termijn werkt en een verkapte reorganisatie zoals Yahoo nu doorvoert, kan voorkomen!


Deze blogpost is eerder (28-02-2013) geplaatst op www.flexybel.nl

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform