Logo
  • Opinie
  • 2 februari 2011

Technology- en milieu-push bepalen HNW

Technology wordt meestal niet ontwikkeld vanuit de behoeften van de consument, maar de behoefte van consumenten wordt beïnvloed door het aanbod en de marketing van een nieuwe technologie. Marketeers van mobiele telefonie en lap-tops hebben ingespeeld op latente behoeften, die manifest werden op het moment dat de nieuwe mogelijkheden zichtbaar werden. We hebben de mobieltjes massaal in ons leven toegestaan en hebben ons communicatie- en werkgedrag aangepast aan de nieuwe mogelijkheden. Het daaruit voortgekomen ‘Nieuwe Werken’ moeten we daarom niet gaan opvatten als een sociaal-/maatschappelijke beweging, die om technologische realisatie vraagt, maar moeten we blijven zien als resultaat van de technology-push van de afgelopen jaren.

Op vergelijkbare wijze zouden wij moeten omgaan met de fysieke omgeving. En dan niet alleen vanuit de technologie, maar ook vanuit het milieu (milieu-push). Immers het milieu heeft zijn eigen wetmatigheden en stelt voorwaarden aan de mens. Alleen door vergaande aanpassing in hun leefwijze kunnen mensen leven in de Sahara, of in Groenland.

De moderne mens is dankzij technologie zo ver gekomen, dat hij denkt dat de omgeving altijd naar zijn wensen kan worden ingericht. Onzin! De mens is voortgekomen uit het milieu en blijft er onderdeel van. We kunnen tunnels boren door bergen, dat kost veel energie en schaarse materialen voor het vervaardigen van boorkoppen, maar we kunnen de weg ook met een bocht om de berg heen leggen. Accepteren, dat de berg sterker is dan onze technologie. Elk dier zoekt zijn weg in een continue afweging van, door een hindernis heen gaan of omlopen.

Ook de mens kiest telkens tussen het aanpassen van het eigen gedrag en het aanpassen van de aangetroffen omstandigheden. Met onze technologie zijn we steeds vaker gaan kiezen voor het laatste. Het aanpassen van ons gedrag aan de omstandigheden zijn we gaan zien als een mislukking, als het falen van onze menselijk technologie.

Inmiddels worden we geconfronteerd met de gevolgen van deze eenzijdige benadering. De grondstoffen raken op en natuurlijke evenwichten zijn verstoord geraakt. Tijd om te leren. Als wij niet begrijpen dat we onderdeel zijn van de ecologische systemen en we de wetmatigheden van die systemen niet doorgronden, kunnen wij nooit de juiste ingrepen plegen.

We zullen niet alleen vanuit onze eigen wensen moeten handelen, maar vooral ook vanuit begrip voor het functioneren van het grotere geheel. Niet altijd ‘wat we willen’, maar vaak ook ‘wat er kan’.

Het Nieuwe Werken kenmerkt zich door de mogelijkheid om overal en altijd te kunnen werken. Dat betekent, dat wij niet elke plek vanuit ons eigen programma van eisen moeten willen aanpassen, maar dat wij oog moeten krijgen voor de aanwezige gebruiksmogelijkheden ter plaatse. Wanneer wij op een dergelijk manier oog krijgen voor de kwaliteiten van de ‘gegeven’ fysieke omgeving, dan zullen wij meer in harmonie met onze omgeving gaan functioneren.

En dat betekent met lagere kosten en minder uitputting van grondstoffen en energiebronnen.

Michel Mooij is directeur van Workspace en wordt gezien als één van de grondleggers van Het Nieuwe Werken in Nederland. Hij adviseert organisaties bij huisvestingsvraagstukken in relatie tot kosten, functionaliteit en flexibiliteit en vervult interim- en projectmanagement bij de invoering van Het Nieuwe Werken. Daarnaast treed hij regelmatig op als spreker op congressen en auteur in de vakbladen.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform