Logo
  • Nieuws
  • 9 mei 2019
  • Bron: de Volkskrant

Hoe vaak wisselen medewerkers eigenlijk van (flex)plek?

De open kantoortuin staat de laatste tijd flink onder druk. Maar als je daarnaast ook stilteruimtes aanbiedt, kom je toch tegemoet aan de wens van medewerkers om zich terug te kunnen trekken voor concentratiewerk? Zo simpel is het niet, blijkt uit onderzoek. 

Beeld Hoe vaak wisselen medewerkers eigenlijk van (flex)plek?

"Ook al zijn er stilteruimtes, de nadruk ligt op de grote open ruimtes," aldus Jan Gerard Hoendervanger in de Volkskrant. Hij promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen op de impact van activity based-kantoren op het welbevinden en presteren van medewerkers. Onlangs voerde hij samen met het Center for People and Buildings een enquête uit bij zeven kantoorgeboouwen (van overheden, banken en onderwijsinstellingen). Uit de antwoorden van 3200 respondenten bleek dat slechts 4 procent van de medewerkers dagelijks meerdere keren van plek wisselde.

Die kleine groep van 'wisselaars' was redelijk tevreden over de werkplek en gaf een 7 als rapportcijfer; medewerkers die nooit van plek wisselen gaven hun werkplek maar een 5. Hoendervanger: "Bij de kantoren die ik heb onderzocht zei het personeel gemiddeld de helft van de tijd bezig te zijn met werk dat veel concentratie vergt. De helft van de werkplekken zou dus uit concentratieplekken moeten bestaan. Maar dat blijkt in veel kantoren niet meer dan 10 procent te zijn. En dan zijn die plekken vaak nog inpandige hokjes van minimale afmetingen."

Sociale en psychologische factoren

Activity based working houdt volgens de promovendus te weinig rekening met sociale en psychologische factoren. "Als je als bezoeker in zo'n kantoor komt zie je veel vrije plekken, maar als je in gesprek gaat met de gebruikers zeggen ze: ja, maar wacht even, op die plek zit collega x altijd en misschien komt hij zo wel terug. Hij vindt het niet fijn als daar iemand anders zit."

Dergelijke onzichtbare factoren zijn medebepalend voor hoe een open kantoortuin in de praktijk functioneert. Hoendervanger: "Als je met een groep collega's zit te werken aan een groot bureau, ga je je dan echt afzonderen in een stilteruimte als je je beter wilt concentreren? Of ben je misschien bang wat je collega's dan denken? Mensen zijn sociale wezens, dus sociale normen zijn belangrijk."

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform