Logo
  • Opinie
  • 1 april 2020

Is dit het einde van de kantoorwerkplek?

Nu velen van ons de komende weken noodgedwongen vanuit huis moeten blijven werken, dringt de vraag zich steeds meer op. Wat is eigenlijk de functie en meerwaarde van een kantoorwerkplek? Een vraag waarop u als facility professional een antwoord moet kunnen formuleren. Iets om nu alvast over na te denken!

Misschien zult u zeggen: het zal allemaal zo'n vaart niet lopen. Wanneer we - hopelijk over niet al te lange tijd - weer bij elkaar mogen komen, zullen we blij zijn dat we naar kantoor mogen! We hebben de live interactie met collega's gemist en ontvluchten maar al te graag de drukke thuissituatie (inclusief spelende en 'lerende' kinderen). En dan  kunnen we weer genieten van al die prachtige kantoorfaciliteiten...

Maar toch. Ik hoef maar even de schrijnende uitzending van De Monitor in herinnering te roepen, waarin de veelal luidruchtige kantoortuinen aan de kaak werden gesteld. Ook uit het recente onderzoek Facility & Workplace Experience 2020 blijkt dat inzicht in de drijfveren, waarden en behoeften van werknemers op de werkvloer nog maar beperkt aanwezig is bij werkgevers.

Doelmatigheid en gebruikerswensen

Opvallend is dat doelmatigheid het vaakst is genoemd in dat onderoek als belangrijke waarde van de werkomgeving. De werkomgeving moet het werk goed ondersteunen, de werknemer moet er geen ‘last’ van hebben. Een lastige opgave voor u om aan alle gebruikerswensen tegelijkertijd te voldoen. Ruimte om te overleggen, om in Agile teams te kunnen samenwerken en plekken om je te kunnen concentreren en ga zo maar door. Wat dit laatste betreft, krijg je bijna de neiging om te zeggen: 'wie zich wil concentreren, kan beter thuis gaan werken'. Er vanuit gaande dat de kinderen dan weer naar school zijn;-)

Door de coronacrisis is de focus tijdelijk verlegd naar de thuiswerkplek, maar met blijvende effecten. Om ook de werkomgeving thuis goed te onderzoeken heeft het gerenommeerde Leesman onlangs een nieuwe module ontwikkeld, die inzoomt op de wijze waarop de thuisomgeving de teamproductiviteit, kennisoverdracht en de mate van trots op de organisatie beïnvloedt. Uw werk als FM'er stopt dus niet buiten het kantoorgebouw; thuis is in toenemende mate onderdeel van de werkomgeving van medewerkers. Met andere woorden: thuiswerken is een verlengstuk van uw dienstverlening. Wen er alvast maar aan.

Na deze crisis zal de wereld niet meer hetzelfde zijn, mede door de economische gevolgen. Nog meer dan voorheen zult u medewerkers een reden moeten geven om naar kantoor te komen. Wat heeft u hen te bieden (wat mensen thuis niet hebben)? Welke keuzes maakt u in de inrichting, beleving en beschikbaarheid van werkplekken en faciliteiten? Grote vraagstukken om de komende weken en maanden over na te denken. Uiteraard blijven we u daarbij voorzien van inspiratie en oplossingsrichtingen.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform