Logo
  • Opinie
  • 4 april 2016

Facilitaire reorganisaties en FMIS

Steeds meer facility managers krijgen te maken met reorganisaties. Bijvoorbeeld in de vorm van een centralisatie, decentralisatie of outsourcing, al dan niet in combinatie met kostenreductieprogramma’s. Een reorganisatie is groots en intensief. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat wereldwijd één op de drie (en in Nederland zelfs 40 procent van de) reorganisaties niet het gewenste resultaat oplevert. Dit kan echt anders.

Lean en mean
Het facilitair bedrijf van een organisatie vormt vaak een essentiële schakel in een (zich aandienend) verandertraject. De facilitaire processen worden kritisch onder de loep genomen en de bijbehorende automatisering wordt meestal compleet herzien. Alles draait om efficiency; de organisatie wordt lean en soms ook een beetje mean. Het gaat niet alleen maar om de inhoud en workflows, het gaat om mensen. Weloverwogen interne communicatie is dan ook onmisbaar; de betrokkenen moeten zich gehoord voelen.

Factoren
In de meeste gevallen wordt er als onderdeel van een facilitaire reorganisatie een nieuw Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) aangeschaft. Er staan twee essentiële factoren aan de basis van een succesvolle implementatie van een nieuw FMIS. Ten eerste is er behoefte aan een logisch en pragmatisch stappenplan en ten tweede aan leiderschap. Over dat stappenplan heb ik al eens eerder geschreven (zie https://www.axxerion.com/nl/wp-content/uploads/2016/03/Zo-kiest-u-een-FMIS-leverancier-in-4-stappen.pdf), ik richt me nu even op het leiderschap.

Leiderschap
Waar bij managen de nadruk ligt op het plannen, organiseren, bemensen en toetsen van de voortgang van activiteiten, draait het bij leiderschap om het vaststellen van de juiste richting én het motiveren en inspireren van medewerkers om die richting op te gaan. Van de facility manager wordt (zeker tijdens verandertrajecten) verwacht dat hij continu de afweging maakt op welke wijze de afdeling optimaal bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen (alignment).

Draagvlak
Het definiëren, afstemmen en communiceren van actuele doelstellingen is een randvoorwaarde om voldoende draagvlak binnen en buiten de afdeling te creëren, om zo het verandertraject tot een goed einde te brengen. Vooral rondom de implementatie van een nieuw FMIS is dit belangrijk, wil je je medewerkers gemotiveerd ‘achter de knoppen’ krijgen (en houden). Hier staat de facilitair manager niet alleen voor, maar de verantwoordelijkheid is absoluut voelbaar en elk detail telt.

Facility middag
Op donderdag 26 mei organiseert Axxerion de jaarlijkse Facility Middag in het Arnhemse Gelredome. Facility professionals worden bijgepraat over de nieuwste mogelijkheden van een webbased FMIS en kunnen volop kennis en ervaringen delen. Ook in relatie tot facilitaire verandertrajecten biedt deze informatie extra houvast. Rop Spanjaard, facilitair manager van Rabobank Nederland, komt spreken over de facilitaire reorganisatie die achter hem ligt, inclusief de implementatie van het FMIS van Axxerion. Een rondleiding door het Gelredome maakt onderdeel uit van het programma, evenals een informele lunch en netwerkborrel. Het belooft weer een zinvolle en gezellige middag te worden. Meer informatie en aanmelden? https://www.axxerion.com/nl/axxerion-facility-middag

Producttips

Reacties

13 april 2016

Beste Frank,
Bedankt voor je reactie. Ik weet niet hoe lang je al werkt, maar natuurlijk heb je gelijk dat dit thema al heel lang aan de orde is.
Je zou ook kunnen zeggen dat het allemaal vanzelfsprekend is wat ik schrijf, nogal logisch, open deuren. Ook dan heb je gelijk.
Het thema is echter nog steeds erg actueel! Er zijn nog heel veel organisaties die hier mee te maken hebben.

Ook bij de Rabobank is het thema reorganisatie erg actueel. En midden in deze reorganisatie is het de Rabobank, samen met een bescheiden rol van Axxerion, gelukt om op een snelle, succesvolle, door de organisatie gedragen manier een compleet nieuw FMIS uit te rollen over alle, ruim 100 banken in Nederland. Dat is een prestatie waar veel bedrijven iets van kunnen opsteken. Juist daarom organiseren wij deze middag. En ook als je niet naar het deel van de FMIS presentatie wilt komen luisteren ben je vanzelfsprekend van harte welkom om te komen luisteren naar het verhaal van Rop Spanjaard om te horen hoe de Rabobank dit voor elkaar heeft gekregen. Na afloop praat ik dan graag even met je door!
Vriendelijke groet,
Hans Verschuren

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform