Logo
  • Nieuws
  • 23 januari 2018
  • Bron: Bouwstenen voor sociaal

Ook energielabelverplichting voor maatschappelijk vastgoed?

Net als voor kantoren komt er mogelijk ook een energielabelverplichting voor maatschappelijk vastgoed (zorg, sport, cultuur, onderwijs). De vraag is: wordt het een label A- of C-verplichting?

Beeld Ook energielabelverplichting voor maatschappelijk vastgoed?

Om de klimaatdoelstellingen van de overheid te halen is meer energiebesparing nodig dan met een C-label wordt bereikt, maar ook meer geld. Dat blijkt onder andere uit een ECN-onderzoek dat een belangrijke basis voor dit gesprek vormt. In een eerste fase onderzocht ECN bij welke sectoren uit de dienstensector het meest te beparen viel, met als resultaat, horeca, zorg (verpleeghuizen), winkels en het onderwijs. Voor deze gebouwen zijn referentiegebouwen en maatregelpakketten opgesteld en berekeningen gemaakt van besparingen, investeringen, opbrengsten en terugverdientijden.

Een label C-verplichting zal veel scholen raken omdat van de ruim 50.000 schoolgebouwen meer dan de helft een slechter label heeft dan C. ECN vindt een labelverplichting in het onderwijs een effectief beleidsinstrument omdat de Wet milieubeheer vaak niet van toepassing is en de Green Deal scholen (€ 3 miljoen) niet het gewenste effect heeft gehad. Met een label-verplichting wordt een duidelijk doel geformuleerd waaraan schoolgebouwen op termijn moeten voldoen. Dat kan met maatregelen als LED-verlichting en dakisolatie.

Besparingsmogelijkheden in de zorg

Ook meer dan de helft van de ruim 10.000 verpleeghuizen in Nederland heeft een slechter label dan C. Bij verpleeghuizen zou (dak)isolatie een relatief goedkope maatregel zijn. Van de totale besparing is 80% afkomstig van verbetering van label G gebouwen. ECN acht een Label C-verplichting voor verpleeghuizen haalbaar, mits banken financiering beschikbaar stellen.

Ook onderzocht ECN verbetering naar label A. Er is dan meer glasisolatie, zon PV en warmteterugwinning uit ventilatielucht nodig. De verwachte energiebesparing bij een label A verplichting in 2023 zou uiteraard hoger zijn dan bij label C, maar de benodigde investering ook; enkele honderden miljoenen euro’s meer.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform