Logo
  • Nieuws
  • 8 september 2017
  • Mariel Hovemann
  • Bron: AAG

Grote verschillen in kostprijzen facilitaire dienstverlening zorg

De winst in de zorg staat onder druk. Door extramuralisering in de zorg is afname van bestaande facilitaire producten en diensten vaak niet meer gegarandeerd. Inzicht in de kostprijs van de verschillende facilitaire diensten is dan cruciaal. Er zitten namelijk grote verschillen tussen de kostprijzen van de verschillende facilitaire diensten van zorgorganisaties zo blijkt uit de jaarlijkse benchmark van adviesbureau AAG.

Beeld Grote verschillen in kostprijzen facilitaire dienstverlening zorg

Het gemiddelde rendement was nog geen 1,0% over 2016, te laag voor een financieel gezonde zorgorganisatie. Verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties en private zorgaanbieders draaien zelfs met verlies. Dit blijkt uit de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2017 en de bijbehorende financiële stresstest van EY.

Door de bezuinigingen en extramuralisering daalt het aantal afnemers, terwijl de kosten gelijk blijven of zelfs stijgen. Om strategische keuzes over de (inrichting van de) facilitaire dienstverlening te maken is inzicht in de kostprijs van de verschillende facilitaire diensten cruciaal.

Jaarlijks benchmarkt adviesbureau AAG de kostprijzen van diverse facilitaire diensten van zorgorganisaties. Er blijken elk jaar grote verschillen te zitten tussen de kostprijzen. Zo was het verschil tussen de hoogste en de laagste kostprijs van de onderhoudskosten per m2 BVO in 2016 € 41,71 en bij de schoonmaakkosten per m2 per jaar € 22,78. Ook in de zorghoreca was het verschil aanzienlijk: er zat € 7,70 tussen de hoogste en de laagste kostprijs.

Dit wijst er volgens het adviesbureau op dat er voor veel zorgorganisaties winst valt te behalen op hun facilitaire dienstverlening. Bijvoorbeeld door diensten uit te besteden of juist in huis te gaan doen. Of door een nieuw horecaconcept te ontwikkelen voor een bredere doelgroep, waardoor het aantal afnemers van een (warme) maaltijd weer toeneemt.

Producttips