Logo
  • Opinie
  • 17 april 2013

Eten, drinken en gastvrijheid

Beleving bewoners verzorgingshuizen

Eten en drinken is voor iedereen, maar zeker voor bewoners van verzorgingshuizen een belangrijk moment van de dag. Reden te meer om ze op deze momenten een zo goed mogelijk gevoel te geven. Dit gevoel wordt niet alleen bepaald door het eten en drinken zelf, maar ook door de omgeving waarin ze eten en het gezelschap tijdens het eten en medewerkers van het verzorgingshuis.
In de afgelopen jaren zijn IFC en Saxion de uitdaging aangegaan een meetinstrument te ontwikkelen om de gastvrijheidsbeleving rondom eten en drinken in verzorgingshuizen in kaart te brengen. Een uitdaging, zeker gezien de hoge leeftijd (gemiddeld 85 jaar!) van de doelgroep. Het uiteindelijke resultaat is de gastvrijheidsbarometer, een meetinstrument in de vorm van een spel. De bewoners vinden de activiteit van het spelen van het spel een aangename dagbesteding. Dit komt de betrouwbaarheid van de gegevens ten goede. Het is zeker wat anders dan een saaie vragenlijst die tegenwoordig op zeer grote schaal door onderzoeksbureaus wordt gebruikt om onderzoek te doen.

Eerste resultaten

Een eerste verkennende analyse van de  tot nu toe verzamelde gegevens is veelbelovend. 
De medewerkers worden over het algemeen positief beoordeeld; ze komen vriendelijk over en blinken soms uit in de gastvrijheid of vakmanschap van de medewerkers. Ook over de presentatie van de maaltijden is men over het algemeen enthousiast. De beleving van het restaurant is soms nog voor verbetering vatbaar. Aandachtpunten lijken vooral het geluid (de akoestiek) en de geur en de temperatuur in het restaurant. In sommige huizen kan bovendien betere verlichting en aankleding van het restaurant het gevoel van gastvrijheid nog verbeteren.
Een laatste interessante uitkomst is, dat we met dit meetinstrument erin lijken te slagen om informatie te verkrijgen over het gevoel dat mensen hebben bij verschillende aspecten die met de gastvrijheidsbeleving te maken hebben. Gastvrijheid heeft veel te maken met gevoel, maar het is lastig om gevoelens te meten. Na drie jaar onderzoek hiernaar lijkt het ons te lukken om inderdaad die gevoelens boven water te krijgen.


Toekomst

De komende maanden verwachten we nog veel meer gegevens van verzorgingshuizen die de gastvrijheidsbarometer gebruiken. Dit maakt dat we een grote hoeveelheid waardevolle gegevens gaan krijgen die ons nog meer gaan leren over gastvrijheid.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform