Logo
  • Nieuws
  • 2 april 2019
  • Peter Bekkering

Regievoering: lagere knip, maar wel doordachter

De afgelopen vijf tot tien jaar is bij bedrijven duidelijk de trend geweest om bij regievoering te kiezen voor de hoge knip, een hoge mate van outsourcing waarbij steeds meer facilitaire diensten buiten de deur georganiseerd werden. De laatste jaren laten echter een kentering zien: een aantal bedrijven komen terug op hun keuze, kiezen voor een lagere knip en richten de regieorganisatie weer meer in huis in.

Beeld Regievoering: lagere knip, maar wel doordachter

Wat zijn de redenen voor deze kentering? “Allereerst het marktfalen bij leveranciers," aldus Jordie van Berkel-Schoonen, directeur/eigenaar van interim- en projectmanagementbureau F-Fort. "De leveranciers bleken bij organisaties die kozen voor een hoge knip nog niet in staat de rol te vervullen die de opdrachtgevers van hen verwachten. Ze bleven te vaak hangen in risicomijdend gedrag en durfden de verantwoordelijkheid niet geheel te nemen om zo invulling te geven aan de hoge verwachtingen.”

Van Berkel heeft wel een verklaring voor het risicomijdend gedrag: “De leveranciers zagen dat organisaties snel veranderden en dat er veel risico’s binnen de organisaties waren, die ze niet konden beïnvloeden. Tegelijkertijd werden ze, als ze die risico’s naar zich toe trokken, er wel voor verantwoordelijk gehouden.” 

Professioneel opdrachtgeverschap

Volgens Van Berkel trof ook de organisaties blaam voor het feit dat regievoering met een hoge knip vaak mislukte. “Veel organisaties hadden moeite om invulling te geven aan professioneel opdrachtgeverschap. Het bleek enerzijds dat het lastig was om los te laten en anderzijds dat er andere vaardigheden en competenties nodig waren voor regievoering dan voor het in eigen huis organiseren van facilitaire diensten.” Haar conclusie is dan ook duidelijk: “In de praktijk bleek het voor beide partijen een hardnekkige exercitie.” Daarbij speelde ook de economische crisis een rol: “De praktijk in de afgelopen jaren was minder, minder, minder. Minder meters en minder mensen.”

Toch is Van Berkel optimistisch over de toekomst van regievoering: “We zitten weer in een periode van economische groei. Daarnaast zie ik dat de markt op het punt staat echt volwassen te worden. En dat organisaties die nu kiezen voor regievoering dat misschien minder enthousiast doen dan voorheen, maar wel gebaseerd op een steviger fundament. In de afgelopen jaren zijn er aan beide kanten beginnersfouten gemaakt, maar inmiddels hebben beide partijen van die fouten geleerd.”

Betere afspraken

In de praktijk betekent dat, zo constateert Van Berkel, dat organisaties voor een lagere knip kiezen, maar dat wel op een betere en realistischere manier doen. “De organisaties realiseren zich nu dat ze bij regievoering medewerkers met andere competenties nodig hebben. Bovendien geven ze de teugels nu niet meer in één keer uit handen, maar laten ze de teugels stukje bij beetje vieren. Belangrijk is ook dat er nu betere afspraken gemaakt worden over de risico’s, waarbij gekeken wordt welke risico’s er zijn, wie van de partijen de risico’s het beste kan beïnvloeden en bij wie de risico’s het beste neergelegd kunnen worden. Vervolgens wordt dat vertaald naar een ontwikkelcontract in plaats van – zoals voorheen – een volledig dichtgetimmerd document. Op die manier krijgen leveranciers echt de kans te ondernemen.”

Producttips

Ook interessant

Voorspel de toekomst met analytics
Download de gratis whitepaper

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform