Logo
  • Opinie
  • 14 mei 2018

Raakt Nederland zijn plek in de Europese FM-normcommissie kwijt?

Nederland staat als FM-land hoog aangeschreven in de wereld, maar vooral in Europa. In de afgelopen 15 jaar hebben wij als klein land een voortrekkersrol op ons genomen op het gebied van onderwijs en onderzoek, EuroFM én de ontwikkeling van FM-normen in Europa.

Dat laatste was een direct gevolg van het succes van de NEN2748, waardoor de behoefte ontstond aan Europese FM-normen. Vanaf 2003 heeft Nederland zowel het voorzitterschap als het secretariaat van de Europese FM-normcommissie (CEN/TC348) ingevuld en sturing gegeven aan de totstandkoming van de EN15221-serie. Op zijn beurt heeft het succes van de Europese normen ertoe geleid dat nu ook op ISO-niveau FM-normen worden gepubliceerd.

In Nederland zelf is de interesse voor de ontwikkeling van nieuwe FM-normen de laatste 5 jaar echter sterk afgenomen. Dit heeft ertoe geleid dat de bekostiging van het secretariaat van de Europese FM-normcommissie al een paar jaar niet meer gedekt kan worden uit de contributie-inkomsten van NEN. Logischerwijze heeft NEN aangekondigd te zullen gaan stoppen met de invulling van deze belangrijke functie als voor 1 juli 2018 geen oplossing is gevonden voor de bekostiging.

Raakt Nederland uitgespeeld in Europa?

Concreet zou dat betekenen dat vanaf 2019 het voorzitterschap en secretariaat moet worden opgepakt door een ander Europees land. De meningen over nut en noodzaak mogen wellicht verschillen, maar vanuit het oogpunt van het imago van Nederland als FM-land lijkt me dat een ongewenste ontwikkeling. Daarnaast is het van belang om ook op ISO-niveau voldoende aangesloten te blijven om te voorkomen dat nieuwe FM-normen te veel gebaseerd zijn op input uit de VS.

Tot nu toe is de ondersteuning door NEN bekostigd door de leden van de Nederlandse FM-normcommissie een jaarlijkse contributie te vragen van € 2.500. In mijn ogen is dit lidmaatschapsmodel niet alleen achterhaald, maar feitelijk ook onrechtvaardig. Immers, als je je kennis wilt delen en uren wilt inzetten, zul je daar eerst voor moeten betalen. Uit een rondvraag van mijn zijde blijkt dat veel FM-professionals graag hun inbreng zouden willen geven en betrokken blijven bij normontwikkeling, maar dat dit vooral voor kleinere bedrijven een te kostbare stap is. Voor grotere bedrijven is vooral de inzet van deskundigheid (facturabele uren) vaak een probleem.

Crowdfunding

Aangezien ik oprecht geloof dat het voor ons allen van belang is om onze internationale positie als voortrekkers binnen het vakgebied te behouden, ben ik voornemens een crowdfundingactie te organiseren om zo in de jaarlijkse kosten voor het secretariaat van de Europese FM-normcommissie te kunnen voorzien. Idealiter halen we meer op, zodat ook de activiteiten voor de Nederlandse FM-normcommissie en ISO kunnen worden uitgebreid.

Door de lasten te spreiden kan iedereen naar draagvlak participeren en kunnen de vrijwilligers van de Nederlandse FM-normcommissie dit nuttige werk voorzetten. Wat hebben we daar (per jaar) voor nodig?

  • Secretariaat CEN/TC348 Facility Management - € 25.000
  • Secretariaat NEN Normcommissie - € 10.000
  • Secretariaat ISO Werkgroepen - € 10.000-15.000

Voordat ik een crowdfundingwebsite op ga zetten wil ik eerst onderzoeken in hoeverre er interesse bestaat om aan dit initiatief bij te dragen. Kunt u aangeven of u/uw bedrijf bereid bent deel te nemen aan deze crowdfundingactie? Zo ja, kunt u ook aangeven welk bedrag u bereid bent te doneren? Wat zou u hiervoor terug willen zien?

Vanwege de beperkte tijd die mij rest tot 1 juli (deadline NEN) zou ik het op prijs stellen als u op korte termijn wilt reageren. Dit kan via ihp@visionfm.eu

Producttips

Ook interessant

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform