Logo
  • Opinie
  • 7 juli 2015

Maak maatschappelijk verantwoord ondernemen meetbaar

Teveel bedrijven pleiten maatschappelijk verantwoord te ondernemen, maar voegen nauwelijks daad bij het woord. AAFM Facility Management stelt dat MVO bij veel bedrijven een beleid tot aan de deur is: feitelijk wordt er binnen veel bedrijven maar weinig op het gebied van MVO toegepast. Het probleem is vaak dat beleidsbepalers niet weten hoe MVO toe is te passen op de bedrijfsvoering. AAFM adviseert bedrijven om MVO beter meetbaar te maken.

MVO is een thema dat de laatste jaren aan kracht heeft gewonnen. Klanten verlangen van bedrijven dat ze zich ook sociaal profileren. Bedrijven komen graag aan de wens van de klant tegemoet door zichzelf het MVO-label op te plakken. Het is echter alles behalve eenvoudig om te achterhalen wat zo'n bedrijf MVO-waardig maakt. Er zijn trends te signaleren waaruit blijkt dat verantwoord en duurzaam ondernemen op sommige gebieden afneemt, zoals de verspilling van kantoorruimte. Zo meldde makelaarsvereniging NVM Business onlangs dat de leegstand van kantoorpanden in 2014 is toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Deze leegstand drukt op de begroting van bedrijven. Bedrijven verliezen geld door het gebrek aan het toepassen van MVO, terwijl er nieuwe innovaties op de markt komen die hen helpt geld te besparen. Sensortechnologie zorgt bijvoorbeeld voor effectieve dienstverlening doordat het helpt met het efficiënter benutten van bedrijfsgebouwen en klimaatbeheer. Daarnaast helpt energiemanagement met het verlagen van de CO2 footprint.

MVO-richtlijn

Behalve het economisch verlies voor de bedrijven zelf, is het gebrek aan transparantie niet eerlijk naar de opdrachtgever of cliënt. Deze kiest immers (onder andere) voor het bedrijf omdat het een MVO-keurmerk draagt. Wanneer de klant geen duidelijkheid krijgt wat voor een MVO-initiatieven het bedrijf daadwerkelijk inzet, is het keurmerk slechts een commerciële verpakking zonder dat de klant echt profiteert van de MVO-initiatieven. Dit alles pleit voor het transparanter en meetbaar maken van het predicaat MVO. Een bedrijf moet tonen op welke processen er maatschappelijk verantwoord ondernomen wordt en hoe dit voor het bedrijf tot uiting komt. Dit kan bijvoorbeeld door het tegengaan van leegstand, energiebesparing of het implementeren van milieuvriendelijke oplossingen bij facilitaire diensten.

Door het operationaliseren van MVO-doelstellingen, maakt het bedrijf meetbaar in hoeverre het maatschappelijk bewust onderneemt en wat dat het bedrijf qua kosten en klanten oplevert. Een richtlijn hiervoor is de MVO Prestatieladder, die is gebaseerd op ISO 26000. Deze richtlijn biedt handvatten om samen met stakeholders te bepalen op welk gebied een bedrijf het MVO kan verbeteren en deze verbeteringen structureel in te voeren.

Voordelen

Het volgen van een maatschappelijk bewustere richting levert bedrijven veel op. Door het gebruik van 'Smart Sustainability', varen bedrijven een duurzame koers die financiële kostenbesparingen oplevert. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van smart grids om het gedrag van cliënten te analyseren en hierop het aanbod, bijvoorbeeld de toestroom van elektriciteit, te reguleren. Een ander voorbeeld is delen van kantoorruimtes met andere bedrijven of particulieren. Onder de streep levert dit bedrijven behoorlijke financiële voordelen op.

Behalve kostenbesparingen, biedt maatschappelijk verantwoord ondernemen een voorsprong ten opzichte van de concurrentie. Als een bedrijf aan een klant duidelijk kan laten zien op welke manier hij MVO toepast in de bedrijfsvoering, onderscheidt het zich niet alleen van concurrenten die dit niet doen, maar voegt het indirect waarde toe aan het product van de klant. In de huidige handelsgeest kan dat de klant dat laatste zetje geven om voor het maatschappelijk verantwoorde bedrijf te kiezen.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform