Logo
  • Nieuws
  • 22 september 2020

Finalisten Werkinnovatie Prijs bekend

De Werkinnovatie Prijs 2020 kent 10 finalisten die met hun projectidee meedingen naar 1 miljoen euro. Deze finalisten zijn geselecteerd uit 62 projectideeën, variërend van nieuwe banen in de circulaire economie tot nieuwe banen in de ouderenzorg. Dit brede spectrum aan maatschappelijke vraagstukken zien we ook terug bij de tien finalisten. De uitdaging voor de finalisten is nu om het idee uit te werken naar een hiervoor haalbaar businessmodel. Zij ontvangen ieder 10.000 euro om hun idee verder te ontwikkelen.

Beeld Finalisten Werkinnovatie Prijs bekend

In juni 2020 lanceerde Start Foundation in samenwerking met Cedris de Werkinnovatie Prijs. Sociale werkbedrijven en sociaal ondernemers die lid zijn van Cedris, zijn uitgedaagd om met ideeën te komen voor nieuwe betaalde banen voor mensen die nu vrijwel kansloos zijn op de arbeidsmarkt. Deze wedstrijd verbindt het creëren van nieuw werk met de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan.

Voor de coronacrisis stonden al honderdduizenden mensen ongewild met of zonder uitkering aan de kant. De coronacrisis maakt dit probleem nog nijpender, terwijl er genoeg maatschappelijk waardevol werk voorhanden is. Dat blijkt ook uit de vele inzendingen.

De tien finalisten zijn (in willekeurige volgorde):

1. Concern voor Werk, provincie Flevoland

Projectidee: Op weg naar een zonnige toekomst. Concern voor Werk heeft het idee om onderdelen van gebruikte zonnepanelen te recyclen en te verwerken. Het demonteren en sorteren zou gedaan kunnen worden door mensen die zijn aangewezen op beschut werk en mensen die langer dan twee jaar werkloos zijn.

2. Gemeente Noordenveld, provincie Drenthe

Projectidee: De Eerste Wijk. Gemeente Noordenveld ziet graag dat het bestaande agrarische bedrijf ‘De Eerste Wijk’ gaat omschakelen naar duurzame en biologische landbouw. Deze moderne boerderij moet haar eigen energie opwekken en water opvangen voor droge periodes. Het project gaat werk bieden aan mensen die langer dan twee jaar werkloos zijn, en statushouders.

3. Emco Groep, provincie Drenthe

Projectidee: Netwerk Emmen. De Emco Groep wil zwerfafval gaan verzamelen, scheiden en zo mogelijk ook hergebruiken in de Emmense wijk Angelslo en op bedrijventerrein Bargermeer. Binnen het ‘Netwerk Emmen’ wil men mensen gaan inzetten die al langer in de uitkering zitten en waarvan de achterstand op de arbeidsmarkt steeds groter wordt.

4. Sociaal Werkbedrijf De Zuidhoek, provincie Zeeland

Projectidee: Een duurzame sociale mobiliteitsnetwerkeconomie op SchouwenDuivenland. Sociaal Werkbedrijf De Zuidhoek ziet graag dat de mobiliteit van ouderen toeneemt en dat ze beter toegang krijgen tot de noodzakelijke voorzieningen. Daarnaast wil het de leefbaarheid in de dorpen en steden van het Zeeuwse eiland bevorderen voor zowel jong als oud. Met dit idee wordt ook de eenzaamheid onder ouderen bestreden. Dit wordt gedaan met mensen die anders moeilijk een reguliere baan zouden vinden.

5. Larcom, provincie Overijssel

Projectidee: Betaalbare woningen leveren betaalbare banen op. Larcom wil betaalbare containerwoningen gaan produceren. Ze doen dat met afgedankte zeecontainers die zo een nieuw leven krijgen. Het project moet banen opleveren voor een bredere groep mensen die moeilijker aan werk komen, zoals langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten en migranten.

6. WerkSaam Westfriesland, provincie Noord-Holland

Projectidee: Modulaire woningbouw voor een circulaire en inclusieve leefomgeving. WerkSaam Westfriesland gaat modulaire woningen produceren. Het draait om zogenaamde ‘Tiny Houses’, waarbij elke vierkante centimeter slim wordt benut. De ministulpjes worden geheel gebouwd uit lokaal gedolven afval. Denk aan plastic, hout en textiel. Het idee biedt werk aan mensen die al langer in een uitkeringssituatie zitten.

7. Caparis, provincie Friesland

Projectidee: Van Kansloos naar kansrijk met betekenisvol werk. Caparis maakt zich hard voor een nieuwe circulaire duurzaamheidsfabriek waar gebruikte zonnepanelen worden gerecycled tot nieuwe producten voor de bouw. De fabriek biedt werkplaatsen voor mensen met een arbeidshandicap en andere mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

8. Pantar, provincie Noord-Holland

Projectidee: De circulaire hub. Pantar wil een nieuw pand gaan inrichten waar ze ingezameld afval gaan omzetten naar bruikbare en hoogwaardige grondstoffen voor (circulaire) bedrijven. Het gaat hierbij o.a. om koffiedroes, sinaasappelschillen, brood, pallets, blik, PET-flessen, kunststof bierfusten en elektrisch/elektronica-afval. In de hub werkt straks een diverse groep mensen die allen afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

9. Ergon, provincie Noord-Brabant

Projectidee: Werk-woon-wijkbaan. Duo’s van jong en oud die samen welzijnsdiensten en praktische hulp, zoals klusjes in huis, gaan bieden aan ouderen die bepaalde dingen zelf niet meer kunnen. Die samenwerking ziet Ergon graag ontstaan. Om de sociale cohesie te bevorderen, krijgt de jonge werknemer ook nog eens de mogelijkheid om dicht bij zijn of haar cliënten te gaan wonen. Wat voor duo’s worden dat dan? Ergon mikt op 55-plussers zonder werk in combinatie met jongeren uit het speciaal onderwijs.

10. Werkse!, provincie Zuid-Holland

Projectidee: Zorg as a service. Werkse! gaat abonnementen ontwikkelen voor zorgondersteuning. Via zo’n abonnement kunnen zorgorganisaties continuïteit blijven bieden op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen. Zorg die nu dreigt te verdwijnen, blijft door middel van zo’n abonnement bestaan. Met het concept wordt tegelijkertijd de eenzaamheid onder ouderen bestreden en krijgen werkzoekenden met een bijstandsuitkering een baan.

Op 8 december moeten alle plannen ingediend worden. In januari 2021 kiest een onafhankelijke jury drie winnaars, die elk tot maximaal één miljoen euro ontvangen van Start Foundation om hun plan daadwerkelijk uit te voeren.
Met de Werkinnovatie Prijs, onderdeel van het programma Parallelle Arbeidsmarkt, zet Start Foundation in op het ontwikkelen van nieuwe waardevolle banen voor mens en maatschappij. Op www.werkinnovatieprijs.nl zijn de finalisten de komende tijd te volgen. Op 28 januari 2021 worden de winnaars bekendgemaakt.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform