Logo
  • Nieuws
  • 2 december 2013
  • Peter van den Hout

De facilitaire trends voor 2014

Welke trends zijn volgend jaar van invloed op uw vakgebied? Met welke ontwikkelingen moet u rekening houden? We vroegen het aan vakgenoten en experts op facilitair gebied. Van virtualisering en flexibilisering tot rationalisering en meer samenwerking, het gaat in 2014 allemaal de revue passeren.

Beeld De facilitaire trends voor 2014

Virtualisering van FM

Volgens student Facility Management Muriel Groot zal de facilitaire dienstverlening in toenemende mate gaan ‘virtualiseren’ en het ‘goed regelen van FMIS zal daarbij een uitdaging zijn’. Jos Knops van Planon en Brigitte Ramge van NPQ signaleren de opkomst van slimme facilitaire apps.  “Deze apps gaan de productiviteit van mensen en werkplekken verhogen en the internet of things [het koppelen van apparaten zoals koelkasten aan internet, red.] maakt gebouwen en werkplekken intelligenter,” aldus Knops. Gevolg is dat FM’ers over steeds betere stuurinformatie beschikken om hun werk te doen en kunnen aantonen dat zij daadwerkelijk een bijdrage aan de kernactiviteiten leveren.

Werkplek nog flexibeler

Kantoorloos werken en de verdergaande flexibilisering wordt door velen aangemerkt als de trend voor 2014. “Kennis en informatie moet altijd en overal beschikbaar zijn: daar waar het werk is,” aldus Marita Langerak, Van Kaliber. “De focus komt hierdoor op flexibele, digitale samenwerkingsplatforms, waarin mensen binnen en buiten de organisatie kennis met elkaar kunnen delen.”

Een groot knelpunt hierbij vormt overigens de bestaande papierberg. Volgens Langerak duurt het ‘op orde krijgen van papieren archieven in dit tempo nog minstens tot 2023!’ Consultant  Alexander Bos verwacht zelfs ‘schandalen’ omdat grote beursgenoteerde bedrijven hun (digitale) archieven niet op orde hebben en forse (fiscale) claims tegemoet kunnen zien. Bos constateert ook een ander struikelblok bij flexibel werken: “Facilitaire organisaties zijn niet klaar om de ‘thuiswerkprocessen’ te faciliteren en te managen en krijgen hier ook nauwelijks middelen voor. De eerste rechtszaken worden een feit!”

HNW gemeengoed, nadruk op effectiviteit

Dat Het Nieuwe Werken zo langzamerhand gemeengoed is geworden, daar zijn de meesten het wel over eens. “De organisaties die er wat mee willen, hebben dat inmiddels gedaan,” aldus Norman ten Pierik van Laanbroek Schoeman adviseurs. “Deze organisaties komen nu in de fase dat kritisch gekeken wordt wat HNW hen nu eigenlijk opgeleverd heeft. In termen van effectiviteit en efficiëntie, maar ook of de gekozen oplossing nog steeds past bij de organisatie en haar ontwikkelpad.”

“Huisvesting is een oplossing en geen doel op zich,” vult Werner Schoeman aan. “Meer dan voorheen worden de toekomstige gebruikers betrokken bij het realiseren van de nieuwe huisvesting. Eerst worden de ambities en kaders gesteld, vervolgens wordt samen met de gebruikers toegewerkt naar het beoogde eindresultaat. Dat gebeurt steeds vaker op een hele praktische manier, zoals een maquettespel. Dit maakt het huisvestingstraject concreet en zorgt voor optimaal draagvlak.”

Leon van Leersum, partner van REDEPT, voorziet een verdere rationalisering huisvesting:
“Multi-locatie ondernemingen dringen het aantal locaties terug en ruimtegebruik wordt nog verder ingekrompen. Een toename van fusies en overnames zorgt voor consolidatie van bedrijfshuisvesting.” Frank Waeghe van Digipolis merkt dat sommige bedrijven zich gaan specialiseren in het aanbieden van werkplekken: “Dat brengt ongetwijfeld ook een nieuwe dynamiek met zich mee.”

Healing office voor gezondere werknemers

Volgens interieurarchitect Evelien Koekoek wordt 2014 het jaar van het gezonde kantoor: healing office. “Dankzij het onlangs gepubliceerde onderzoek van TNO over het vroegtijdig sterven door zitgedrag is er een trend op komst die het zitgedrag onder werknemers vermindert. Dat betekent meer sta-bureaus, veel variatie en manieren om werknemers meer te laten staan en lopen.” Of dit kantoor ook duurzaam is valt nog te bezien. Van Leerusm: “Druk op kosten blijft een constante factor. Ik verwacht ook een toename van ongeschikt tegenover een afname van geschikt kantooraanbod. Duurzaamheid is nog geen topprioriteit.”

Facilitair ondernemer Mike van Beek verwacht dat de werkgever een steeds grotere verantwoordelijkheid gaat krijgen in het ontzorgen van de medewerker. “Het gaat veel verder dan het verzorgen van een productieve werkplek. Denk hierbij aan het bijdragen in een gezonde levensstijl en het kiezen voor verantwoorde producten. Gezondheid staat centraal,  waardoor het ziekteverzuim daalt en de productiviteit stijgt. Mijn thema voor 2014: verantwoord werkgeverschap.”

Hostmanship als bijdrage aan imago

De FM’er wordt steeds meer ook een beetje marketeer. “De gebruiker – de (interne) klant – staat meer dan ooit centraal,” legt Pim Commandeur van Laanbroek Schoeman adviseurs uit. “De huisvesting en de facilitaire dienstverlening moet ook het imago van de organisatie versterken, zodat medewerkers zich herkennen in de omgeving waarin ze werken en gasten  de huisvesting zien als logisch passend bij het imago van de organisatie in de markt.”

Facilitair manager Paul Vreeke hanteert voor de Gemeente Gouda een zeer specifieke invulling van het begrip hostmanship. “De trend voor 2014 wat betreft hostmanship in het gemeentehuis is een gecombineerde inzet van een groot aantal elkaar aanvullende en permanent van positie en status roulerende functionarissen. Onze gasten moeten zich welkom voelen en aan agressieve gasten wordt op een open en niet mis te verstane wijze duidelijk gemaakt dat respectloos gedrag niet wordt geaccepteerd. Dit kan uiteindelijk zelfs uitmonden in een pandverbod.”

Vreeke reageert hiermee uitdrukkelijk op een oproep van staatssecretaris Klijnsma om harder op te treden tegen agressief gedrag jegens ambtenaren. “De hoedanigheid waarin wordt opgetreden, wordt bepaald door de situatie. Zo kan een gastvrouw bedrijfshulpverlener zijn bij een incident in de publiekshal en kan de gemeentebaliemedewerker als interventiemedewerker optreden bij een voorval waarbij de grens van respectvol naar respectloos gedrag wordt overschreden.”

In- of outsourcen?

Gaat FM volgend jaar meer outsourcen of juist niet? De meningen zijn verdeeld. Leon van Leersum verwacht meer outsourcing van het secundaire proces. Alexander Bos denkt juist dat bedrijven weer meer facilitaire zaken in eigen beheer gaan uitvoeren. Op het gebied van Integrated Facility Management verwacht hij dat een ‘aantal integrators gaat fuseren’.

Ook aan de inkoopkant verwacht Bos een koersverandering in 2014: “PPS dwingt de facilitaire markt tot samenwerking. Er worden contracten ‘op de gok’ afgesloten. Omzet is heilig.” Advocate Barbara Mutsaers van AKD ziet een groeiende behoefte aan flexibiliteit bij de inkoop. “In plaats van strikte afnameverplichtingen bijvoorbeeld of langdurige contracten, zullen partijen meer vrijheid willen. Dit zodat de inkoop beter kan worden aangepast aan de vraag.”

Renske van der Heide, Product Manager bij TOPdesk, vat haar verwachtingen voor FM mooi samen in een overkoepelende trend: meer aandacht voor de mens. “Of het nu gaat om Het Nieuwe Werken of het gebruik van nieuwe media, outsourcing of regieorganisatie, bring your own device en apps. Overal komt de vraag terug: ‘Wat betekent dit voor de mensen?’ Alle genoemde concepten zullen alleen slagen als ze omarmd worden door de mensen die het moeten gaan doen. De industriële revolutie werd opgevolgd door de digitale revolutie die op haar beurt nu weer plaats moet maken voor een sociale revolutie. Na eindeloze slagen van optimalisatie, centralisatie en standaardisatie, is het nu weer tijd om terug te keren tot de kern: de menselijke maat!”

Producttips

Ook interessant