Logo
  • Nieuws
  • 11 april 2018

De 8 competenties van een Facilitair Regisseur

Als Facilitair Regisseur moet u zich vooral bezighouden met tactische en strategische zaken die bijdragen aan het primaire proces van de organisatie. In hoeverre beschikt u over de daarvoor vereiste competenties?

Beeld De 8 competenties van een Facilitair Regisseur

Dr. Roel Cremer heeft hiervoor een verkennend onderzoek gedaan in samenwerking met EHRMvision. Bij de eerste fase van het onderzoek selecteerden 22 professionals uit een lijst van 53 competenties acht kerncompetenties:

  1. Durf
  2. Klantgerichtheid
  3. Kwaliteitsgerichtheid
  4. Luisteren
  5. Organisatiesensitiviteit
  6. Resultaatgerichtheid
  7. Samenwerken
  8. Visie

Model voor de Facilitair Regisseur

De acht geselecteerde competenties blijken goed te passen in een model (zie onderstaand). Kern is de Facilitair Regisseur die in dit model als actor staat benoemd. De manager is gepositioneerd tussen visie en belangen van de bedrijfsorganisatie en de klant. Om optimaal te kunnen functioneren heeft de actor optimale kennis nodig van en over het bedrijf.

Bedrijfssensitiviteit is het verzamelwoord om kennis te verzamelen en hierover horizontaal en verticaal te communiceren (met partners) om aan de klantvraag te voldoen. De actor heeft ten minste drie kernvaardigheden nodig: kunnen luisteren (meer dan de letterlijke betekenis van het woord), werken met en aan de bedrijfsvisie en durf en moed tonen in interactie met de horizontale en verticale lijn van de bedrijfsorganisatie.

Het grote belang van samenwerken lijkt haast een exponent van het voorgaande. Uiteindelijk dragen de inspanningen bij aan kwaliteit en resultaat. Het geheel aan geïntegreerde handelingen speelt zich af in een werkveld waarin partners zich bewust zijn van collectieve maatschappelijke belangen.

LEES OOK: Ideaalprofiel van de Facilitair Regisseur

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform