Logo
 • Nieuws
 • 21 november 2017
 • Peter van den Hout
 • Bron: Rics.org

De 6 grootste uitdagingen voor FM

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen die de komende tijd op u afkomen? RICS deed hier in samenwerking met de internationale beroepsvereniging IFMA onderzoek naar onder 1750 facility managers over de hele wereld. In het onderzoek komen 6 strategische 'super challenges' naar voren.

Beeld De 6 grootste uitdagingen voor FM
 1. Ga over tot het leveren van 'workplace experiences' met impact
  De onderzoekers zien een verschuiving binnen FM naar de impact die hun dienstverlening heeft op werk en medewerker. Onder de noemer 'Workplace Management' moet de focus liggen op effectiviteit van de werkomgeving, bijdragen aan de productiviteit en vitaliteit van medewerkers.
   
 2. Zoek de samenwerking op met HR en IT
  Binnen veel organisaties zijn de afdelingen Facility, HR en IT nog onvoldoende 'aligned'. Hier valt nog veel winst te behalen en dit geldt ook voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden om meer draagvlak te creëren voor de rol van Facility en Workplace Management binnen de eigen organisatie.
   
 3. Ga van cost center naar waardetoevoeger
  Het facilitaire vakgebied zit nog steeds in de klem van cost center en wordt daarom door de business veelal gezien als 'noodzakelijk kwaad'. Ook de KPI's zijn hier grotendeels op afgestemd en dit wordt nog eens bevestigd door het feit dat FM meestal rapporteert aan Finance. Hierdoor blijven de waardetoevoegende mogelijkheden van FM grotendeels buiten beeld, zoals het bijdragen aan een gezonde werkomgeving, engagement van medewerkers en organisatiedoelstellingen op het gebied van duurzaamheid.
   
 4. Zorg voor de instroom van nieuwe facilitair talent
  Uit het internationale onderzoek blijkt dat FM hard aan het vergrijzen is met een gemiddelde leeftijd van ruim 50 jaar onder IFMA-leden. Nieuw jong talent is dus hard nodig en deze nieuwe instroom moet bovendien over brede vaardigheden beschikken om aansluiting te vinden bij de strategische business vragen uit de organisatie.
   
 5. Meer aandacht voor soft skills en relatiemanagement vereist
  Door de bundeling en outsourcing van steeds meer facilitaire diensten is samenwerking en relatiemanagement met leveranciers van toenemend belang. Niet alleen business-vaardigheden, maar ook soft skills worden daardoor belangrijker.
   
 6. Omarm technologische ontwikkelingen
  FM moet nieuwe technologische ontwikkelingen sneller en intenser doorvoeren in hun eigen dienstverlening. Dit betekent dat facility professionals technologie niet alleen moeten gebruiken voor werkplekbezetting en energiebesparing, maar moeten kijken naar de inzet van data-analyse om de workplace experience te verbeteren. Volgens de onderzoekers is dit de allergrootste uitdaging voor de komende tijd.

Producttips

Ook interessant

Space Management Maturity Model
Download de gratis whitepaper