Logo
  • Nieuws
  • 23 maart 2021
  • Bron: RI&E steunpunt

Alcohol, Drugs en Medicijnbeleid en de RI&E

Met de RI&E zijn zichtbare én minder zichtbare risico’s op de werkvloer aan te pakken. Het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen voor, tijdens en na werktijd kan een grote impact hebben op de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Drie nieuwe tools geven handvatten voor preventief beleid bij middelengebruik en passen bij goed werkgeverschap.

Beeld Alcohol, Drugs en Medicijnbeleid en de RI&E

Het Trimbos-instituut ontwikkelde in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een handreiking, format en een infographic voor het opstellen van een goed Alcohol, Drugs en Medicijnbeleid (ADM-beleid). Bedrijven kunnen deze materialen gratis gebruiken en meenemen in de RI&E en het plan van aanpak.

Aan de slag met de handreiking, format en infographic

Bij de RI&E denken we snel aan de direct zichtbare risico’s van het werk, maar je kunt de RI&E ook inzetten voor een brede, preventieve aanpak van veiligheid en gezondheid. Zo kan middelengebruik bijvoorbeeld een oorzaak zijn van meer verzuim of het risico op bedrijfsongevallen vergroten.

Beoordeel de impact en leg de basis voor preventief beleid met deze tools:

  • De ADM-handreiking (PDF) geeft informatie over onderdelen van een ADM-beleid binnen het bedrijf en het belang van die onderdelen.
  • Het ADM-format (PDF) bevat veel voorbeelden waarmee werkgevers en werknemers een idee krijgen over het soort afspraken dat zij met elkaar kunnen maken.
  • Deze infographic (PDF) bevat de meest recente cijfers (2018) over middelengebruik onder werkende Nederlanders en het ziekteverzuim als gevolg daarvan.

Is middelengebruik één van de bedrijfsrisico’s? Neem het ADM-beleid dan mee in de RI&E, pak alle risico’s integraal aan en zorg voor een veilige en gezonde werkvloer.

Bekijk de website van het Trimbos-instituut voor meer informatie

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform