Logo
  • Achtergrond
  • 10 oktober 2017
  • Ultimo

Past uw leverancier bij de strategie van uw facilitaire organisatie?

Binnen de facilitaire organisatie is het essentieel is om de facilitaire strategie te laten aansluiten op de corporate bedrijfsstrategie. Welke doelen streeft de organisatie na en hoe kan de facilitaire afdeling hierin ondersteunen. Is de organisatie een echte prijsvechter met lage overheadkosten, dan kan het logisch zijn dat de facilitaire afdeling hier ook op stuurt. Wanneer de organisatie zich meer richt op klantbeleving en tevredenheid, dan kan hier een bijpassende facilitaire strategie voor worden opgesteld.
Beeld Past uw leverancier bij de strategie van uw facilitaire organisatie?

Het belang van goede facilitaire inkoop

Het selecteren en managen van leveranciers en dienstverleners is een complex en onmisbaar onderdeel van de facilitaire bedrijfsvoering. Zonder de toelevering van goede producten of diensten kan er geen invulling worden gegeven aan de interne klantvraag en de organisatiestrategie. Dit klinkt heel logisch, maar het gebeurt meer dan eens dat contracten vanuit praktisch oogpunt worden afgesloten. Daarbij wordt dan niet gekeken naar het strategische belang van de organisatie.

Denk bijvoorbeeld aan het schoonmaakcontract. Met dit contract zorgt u ervoor dat het gebouw wordt schoongehouden tegen de laagste prijs voor een duur van vijf jaar. Het is fijn dat er niet teveel wordt betaald aan schoonmaak, maar er is ook geen ruimte voor extra service. Schoonmakers staan onder tijdsdruk en krijgen niet of nauwelijks de ruimte om iets extra’s te doen voor de interne klant. Het gastvrijheidsaspect van schoonmaak is als kwaliteitscriterium niet meegenomen in de leveranciersselectie, terwijl de facilitaire strategie juist een hoge mate van gastvrijheid aan de interne klant belooft. Een scherp geprijsd schoonmaakcontract alleen past dan niet goed dan bij de facilitaire organisatie en de klantbelofte. En dat is jammer, zeker gezien de looptijd van het contract.

Een goed begin

Een goed begin is bij leveranciersmanagement dan ook echt het halve werk. Als u nieuwe producten of diensten wilt inkopen, zorg dan voor een goede productbeschrijving. Stel uzelf hiervoor de volgende vragen:

  • Wat is de facilitaire strategie van uw organisatie?
  • Waar moeten producten en diensten minimaal aan voldoen?
  • Wanneer zou een leverancier extra waarde toevoegen aan deze producten en diensten?

Met behulp van deze productbeschrijving krijgen uw leveranciers beter inzicht in de wensen en eisen van de facilitaire organisatie en worden ze in staat gesteld om mee te denken in het behalen van de facilitaire doelstellingen.

Ultimo Software Solutions bv is een van origine Nederlands bedrijf, dat zich sinds 1988 toelegt op het ontwikkelen, verkopen en ondersteunen van software voor het doelmatig beheer van bedrijfsmiddelen en -processen. Dagelijks wordt er met een team van meer dan 150 personen gewerkt aan de standaard business software voor Facility, Maintenance, IT Service, Fleet & Infra Asset Management. De producten worden door meer dan 1500 organisaties in meerdere landen en in vele uiteenlopende branches gebruikt. Naast de hoofdvestiging in Nederland is de organisatie ook gevestigd in de buurlanden Duitsland en België.

Producttips

Ook interessant