Logo
  • Achtergrond
  • 31 mei 2018
  • Bron ISS Service Futures

Dit zijn de belangrijkste financiële indicatoren voor FM

Heeft u de indruk dat u besparingen kunt realiseren voor uw organisatie? En vindt u het lastig om dat inzichtelijk te maken? In dit artikel komen de belangrijkste financiële indicatoren aan bod, die u helpen om de voordelen die u realiseert voor uw organisatie inzichtelijk te maken.
Beeld Dit zijn de belangrijkste financiële indicatoren voor FM

Een vuistregel is dat 95% van de operationele kosten bestaat uit kosten voor nutsvoorzieningen, onderhoud, receptie en housekeeping, en beveiliging. Dan blijft de vraag hoe u een goed beeld krijgt van uw prestaties op Facility Management in vergelijking met de concurrentie. En welke operationele activiteiten verbeterd moeten worden. In onderstaande afbeelding hebben we de kostenindicatoren opgesomd die het meest gebruikt worden in een directe vergelijking met de concurrentie. Dit zijn de indicatoren die u bij een benchmark van Facility Management kunt inzetten.

De kosten voor nutsvoorzieningen bepalen voor een groot gedeelte uw operationele kosten. De energie die gebruikt wordt voor die nutsvoorzieningen, bepalen voor een groot gedeelte de kosten. Energieconsumptie en de energiekosten hangen met elkaar samen. Benchmarking tools meten daarom vaak beiden. Energiekosten en -verbruik hangen ook samen met duurzaamheid, omdat energie een belangrijk onderdeel is van duurzaamheidsmodellen.

Preventief onderhoud

Veel bedrijven bezuinigen op preventief onderhoud om op die manier direct op kosten te besparen. Hierbij wordt voorbij gegaan aan de gevolgen van deze besparing. De kosten voor onderhoud achteraf overstijgen vaak de kosten voor preventief onderhoud. Benchmarking onderzoeken laten zien dat organisaties die in verhouding meer spenderen aan preventief onderhoud onder aan de streep lagere totale kosten voor onderhoud hebben. Door gebruik te maken van benchmarking worden de kosten en dus de verschillen tussen preventief en reactief onderhoud duidelijk. Dit is ook meteen een argument richting directie om vooral te (blijven) investeren in preventief onderhoud.

Alle (kosten)indicatoren continu vergelijken met die van de branche en concurrenten, is tijdrovend. Daarbij hoeven niet alle belangrijke financiële indicatoren tot in detail te worden vergeleken. Professionals in Facility Management beginnen bij voorkeur met benchmarking in processen waar zij denken problemen te hebben of de resultaten tegenvallen. Als blijkt dat die veronderstellingen kloppen, dan kan er ook heel gericht actie worden ondernomen.

Met dank aan Service Futures

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform