Logo
  • Achtergrond
  • 11 januari 2018
  • prof. dr. Hans Strikwerda CMC

De 7 fasen van organisatieverandering

Een proces van organisatieverandering moet top down worden uitgerold, waarbij de verschillende managementlagen gedurende het proces voldoende draagvlak moeten weten te creëren. Hoe pak je dit aan? Welke fasen doorloopt de organisatie daarbij?
Beeld De 7 fasen van organisatieverandering

en fout die vaak wordt gemaakt is dat er naast de lijn-organisatie een bouwwerk van een stuurgroep en werkgroepen wordt opgetuigd. De stuurgroep wil dan nog wel eens gebaseerd zijn op representativiteit vanuit de bestaande afdelingen, wat garant staat voor het falen van het veranderingsproces. Ook wanneer werkgroepen zijn gebaseerd op representativiteit vanuit afdelingen zijn die hetzelfde lot beschoren.

De directie moet de samenstelling van werkgroepen laten bepalen door het belang van de onderneming. Dit laatste sluit niet uit dat er naast vaktechnische deskundigen ook personen in zitten die draagvlak weten te creëren voor noodzakelijke verandering. Maar dan wel vanuit
het belang van de onderneming.

Organisatieverandering verloopt volgens 7 fasen:

  1. Bewustwording dat het business model, cq. het profit model en het daarvan afgeleide organisatiemodel (organization design vlg. Slywotzky) niet meer werkt om gestelde doelen te realiseren;
  2. Het bepalen van het nieuwe business model (welke schaarstes geëxploiteerd zullen worden) respectievelijk het business design als vertaling van de strategie van de onderneming, de eis van fit-to-market en de technisch economische eisen van het voortbrengingsproces;
  3. Het vertalen van het nieuwe business model in een governance model, het bepalen van de primaire entrepreneurial eenheden, de resource eenheden, de top-management eenheden, staf- en service afdelingen en de bijbehorende management processen (w.o. het management control model) om het geheel te besturen;
  4. Het benoemen van de managers van de nieuw gedefinieerde accountable eenheden en andere afdelingen in het primaire model van de organisatie;
  5. Het bepalen van de missie (voor zover dat nog niet vast lag in het governance model), de operationele taken, de resources scope, de operationele doelen die gerealiseerd moeten worden en de allocatie van middelen;
  6. De nieuw benoemde managers werken de organisatie van hun eigen onderdeel, structuren, processen, personen, competenties, verder uit, binnen het hen gestelde kader ter realisering van gestelde doelen. Voor eventuele grensoverschrijdende systemen wordt onder leiding van infrastructuur managers werkgroepen ingesteld;
  7. Management control op de voortgang van de realisatie van projecten en op de realisatie van gestelde doelen.

Dit artikel komt uit het e-book Verandermanagement in meer dan 210 vragen.

Producttips