Logo
  • Nieuws
  • 19 maart 2021
  • Bron: FMN

Verwachte impact covid-19 op de Facility & Workplace-sector

Hoe werkt Nederland na corona en waar besteedt FM de komende jaren hun budget aan? FMN en TwynstraGudde vroegen het facilitair professionals en leveranciers in hun jaarlijkse Facility & Workplace Marktonderzoek. Het laat zien dat er grote veranderingen aan zitten te komen.

Beeld Verwachte impact covid-19 op de Facility & Workplace-sector

Bron afbeelding: Facility & Workplace Marktonderzoek 2021

Het overgrote deel van de respondenten (89%) heeft binnen de eigen facilitaire organisatie al concrete acties uitgezet of in voorbereiding om te anticiperen op de langetermijneffecten van de coronacrisis voor de huisvesting en faciliteiten.

Acties die al zijn uitgezet zijn:

  • inrichten van thuiswerkvoorzieningen,
  • opzetten van discussiegroepen om een nieuwe visie te vormen,
  • ontwikkelen van protocollen of
  • opstellen van een business case naar (het afstoten van) vierkante meters.

Lichte krimp vastgoedportefeuille

Een krimp in het aantal vierkante meters verwacht men (47%) al op korte termijn. Van dit aantal verwacht 7% zelfs een sterke krimp; slechts een beperkt aantal verwacht een sterke groei (1%). Ongeveer de helft van de respondenten (42%) verwacht in 2021 geen veranderingen. Volgens de onderzoekers mogelijk te verklaren doordat wijzigingen in de vastgoedportefeuille naar aanleiding van COVID-19 pas later effecten hebben.

Uitdagingen

Meebewegen met de organisatie is de belangrijkste uitdaging voor de vastgoedportefeuille. Iets meer dan de helft van de respondenten (53%) geeft dit aan. Bijna de helft van de respondenten (49%) noemt ‘realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen’ als belangrijke uitdaging. Minder als een uitdaging worden onder andere het realiseren van kostenreductie (21%), kennis en capaciteit in eigen team (14%), aansturing van marktpartijen (8%) en uitvoering van omvangrijke projecten (23%) genoemd. Het relatief lage percentage ‘realiseren van kostenreductie’ is opvallend aldus de onderzoekers, aangezien 34% van respondenten aangeeft een besparingsdoelstelling te hebben.

COVID-19 perspectief leverancier

Ook het overgrote deel van de leveranciers (82%) anticipeert op het langetermijneffect van de coronacrisis. 10% geeft aan dit momenteel niet te doen, maar er wel over na te denken. De leveranciers passen het dienstenaanbod op diverse manieren aan. Zo werkt een groot aantal leveranciers nieuwe concepten uit. Bijvoorbeeld op het gebied van flexibel huisvesten. Of breidt het assortiment met thuiswerkplekken uit. Ook het type contracten verschuift. Er wordt nagedacht over flexibelere servicemodellen en (meer) open en transparante contractvormen. Ook is er meer aandacht voor datasturing. Bijvoorbeeld in de vorm van software aanvullend op de dienstverlening, zodat (meer) op afstand vastgoed en dienstverlening aangestuurd en aangepast kunnen worden.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform