Logo
  • Nieuws
  • 23 maart 2021
  • Bron: FMN

Top 3 Facility & Workplace-trends

De top 3 aan trends en ontwikkelingen voor FM bestaat uit Duurzaamheid, Werkplekomgeving en Vitaliteit en gezondheid. Meest opvallende dalers zijn Klantgerichtheid, Technologie en Integraliteit. Dit blijkt uit het Facility & Workplace Marktonderzoek 2021 van FMN in samenwerking met TwynstraGudde.

Beeld Top 3 Facility & Workplace-trends

Het jaarlijkse onderzoek laat zien dat de relevantie van duurzaamheid toe blijft nemen. Twee jaar geleden stond duurzaamheid voor het eerst bovenaan de lijst als belangrijkste thema in de Nederlandse facility & workplace markt. Ook dit jaar is duurzaamheid het vaakst genoemd. Er is zelfs sprake van een stijging van 55% naar 64%. En 73% van de facilitair professionals voorspelt dat duurzaamheid nog relevanter wordt. Een ongekend hoog percentage dat in de geschiedenis van dit marktonderzoek nog nooit is voorgekomen aldus de onderzoekers.
Opvallend is wel dat duurzaamheid minder hoog wordt beoordeeld als het gaat om welke thema’s voor de eigen facilitaire organisatie het meest relevant zijn. 51% geeft dit aan. Volgens de onderzoekers is dit mogelijk te verklaren doordat er op dit gebied al veel initiatieven zijn genomen. Zo stelt 84% dat zij actief inzetten op duurzaamheid en hierbij een positieve maatschappelijke bijdrage willen leveren.

Werkplekomgeving

De meest opvallende verschuiving is de toegenomen focus op de werkplekomgeving. Waar twee jaar geleden 30% van de professionals de werkplekomgeving als één van de belangrijkste thema’s noemt is dit nu 57%. COVID-19 kan hier een grote rol in spelen. Veel facilitair professionals willen gezien het huidige op afstand werken een nieuwe visie op de werkplekomgeving ontwikkelen en de fysieke omgeving hierop aansluiten. Het onderzoek laat wel verschillen in het gewenste resultaat zien:

  • 73% wil een betere aansluiting bij de manier van werken in de organisatie realiseren.
  • 59% geeft aan juist meer flexibel te willen zijn om beter te kunnen meebewegen met veranderingen in de toekomst.
  • 7% geeft aan met deze visie minder energieverbruik en/of duurzaamheid te willen realiseren. Opvallend aldus de onderzoekers aangezien dit wel als belangrijke ontwikkeling voor zowel de markt als de eigen organisatie wordt benoemd.

Vitaliteit en gezondheid

Vitaliteit en gezondheid staat op de derde plek van de belangrijkste thema’s in de markt. Gevraagd is aan respondenten wat de facilitaire organisatie primair wil bereiken met de inzet op vitaliteit en gezondheid:

  • 84% noemt het verbeteren van de gezondheid van de medewerkers.
  • 42% geeft aan bij te willen dragen aan een gezondere maatschappij.
  • 37% geeft aan de kwaliteit van de huisvesting of dienstverlening te willen verbeteren.

De grootste uitdagingen om vitaliteit en gezondheid meer in de facilitaire en workplace dienstverlening te borgen zijn tijd (36%) en kosten (36%). De respondenten leggen hierbij ook een link met COVID-19: hoe kun je bijdragen aan vitaliteit wanneer iedereen thuis werkt? Hoever gaat je verantwoordelijkheid als facility & workplace professional en hoe zorg je voor voldoende middelen om hiermee een verschil te kunnen maken?
Slechts 15% van de respondenten geeft aan dat er onvoldoende producten of diensten zijn die op vitaliteit en gezondheid kunnen ondersteunen. Enkele respondenten geven aan dat het zelfs een uitdaging is om in het enorme aanbod de juiste zaken te selecteren en aan te bieden.

Bron: Facility & Workplace Marktonderzoek 2021 FMN | TwynstraGudde

Meer info en rapport downloaden

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform