Logo

FMM.nl is vanaf nu F-Facts.nl

  • Nieuws
  • 8 januari 2015
  • Bron: Marktanakyse schoonmaak Rapport

Top 10 schoonmaakbedrijven in Nederland

In Nederland zijn momenteel zo’n 12.510 schoonmaakbedrijven actief, waarvan 96 procent met 20 werknemers of minder. Een opvallende conclusie, is dat van die bedrijven, zzp’ers een aandeel van 68 procent hebben, wat de kleinschaligheid van de schoonmaakbranche benadrukt. De uitbestedingsgraad van de schoonmaakbranche is hoog met een percentage van 85 procent. Dit meldt het Rapport Marktanalyse inkoop schoonmaak 2014-2015.

Beeld Top 10 schoonmaakbedrijven in Nederland

De totale vraag naar schoonmaakdiensten loopt nog altijd terug. Dit is vooral te herleiden naar een structureel (>3 jaar) hoge leegstand van kantoren, met name in de Randstad. Als er minder kantoren zijn, zijn er minder vierkante meters en dus minder aanbod van werk voor de schoonmaakbranche. Een kleine compensatie kan verwacht worden door het intensiever gebruik van de resterende vierkante meters als gevolg van Het Nieuwe Werken. Als gevolg hiervan neemt de bezettingsgraad gemiddeld toe.

Oorzaken die aan deze verandering ten grondslag liggen zijn;

  • Economische crisis (tijdelijke aard);
  • Toenemend gebruik an ICT, mede aangewakkerd door ‘Het Nieuwe Werken’ (structureel);
  • Afvlakkende bevolkingsgroei, of zelfs krimp in bepaalde gebieden (structureel);
  • Dalende bevolkingsgroei (structureel en effect zal komende jaren toenemen);
  • Een te royaal aanbod voor de crisis (structureel).

Groeiende omzet

Ondanks dat de gemiddelde omzet per bedrijf afneemt, heeft er de afgelopen jaren een groei in omzet plaatsgevonden binnen de schoonmaakbranche. Het marktaandeel van de top 5 aanbieders (CSU, ISS, Hago Nederland, Asito en Gom) is circa 24 procent en het marktaandeel van de top10-aanbieders is 30 procent. Het feit dat er veel familiebedrijven aanwezig zijn in de markt, waaronder nagenoeg alle grote bedrijven (met uitzondering van ISS) maakt de samenstelling van de branche bijzonder.

Omzetverschillen in de top tien schoonmaakbedrijven.

Het aantal faillissementen in de schoonmaakbranche laat tegelijkertijd vanaf 2007 een stijgende lijn zien. Als dit wordt uitgedrukt in een percentage, gaat 1 procent van de schoonmaakbedrijven jaarlijks failliet. Dit is gemiddeld een bedrijf per twee werkbare dagen.

Producttips