Logo
  • Opinie
  • 22 maart 2016

Social return als gunningscriterium

De gedachtegang van helaas nog veel opdrachtgevers als het gaat om het invullen van social return is: ik laat de 5 procent die ik aan social return moet realiseren wel even afvinken door de opdrachtnemer, zodat mijn inkoop voldoet.

Op deze manier wordt social return een ‘moetje’, een uitvoeringsvoorwaarde van een contract. Maar wat als je het in een ander licht zou bezien? Wat als je opdrachtgevers zouden zeggen: We maken het een gunningscriterium? Wij willen van jou als opdrachtnemer weten hoe je social return invult als je de opdracht krijgt en wat daarbij je ambities zijn. En zou het dan niet mooi zijn dat bedrijven die hierin hogere ambities uitspreken, een grotere kans hebben de aanbesteding te winnen. Ik geloof daarin. En dat zou ik dan ook willen adviseren.

Natuurlijk, het vereist moed om als aanbesteder social return als gunningscriterium te hanteren. Maar wat zou het goed zijn. Simpel ook. Stel je voor: de partij met het betere plan, krijgt meer punten. Daarmee stimuleer je het ook. En vergroot je de betrokkenheid. Voor ons als JACOBS DOUWE EGBERTS (JDE) PROFESSIONAL is social return in het kader van mvo een uitermate belangrijk item. We zijn een onderdeel van de maatschappij, van de mensen, en dat betekent ook dat wij onszelf de vraag stellen: Wat doen wíj eigenlijk voor de groepen die het lastiger hebben op de arbeidsmarkt?

Nu is dat voor ons iets heel vanzelfsprekends, maar het zou zeker helpen als opdrachtgevers social return ruimer zouden gaan definiëren. Ik zal het verduidelijken met een voorbeeld. Wij doen aan social return bij de gemeentes waar we machines verzorgen. Maar dat doen we ook met mensen die bijvoorbeeld onze theekisten inpakken. Die bevinden zich weliswaar in een andere gemeente, maar de impact is net zo groot. Aanbestedende partijen – de betreffende gemeentes in dit geval – moeten het lef hebben verder te kijken dan hun eigen schaduw lang is en zich vooral niet laten remmen door de wet. Natuurlijk, het is fijn als iemand uit je eigen kaartenbak aan het werk komt, maar het is ook prima als dat iemand uit de kaartenbak van een andere gemeente is.

Gelukkig is er nu al een beweging in de goede richting zichtbaar. Doordat niet iedereen zich laat remmen door een te nauwe interpretatie van de richtlijnen van de aanbestedingswet, gaat social return de goede kant op. Als je als aanbestedende partij die slag maakt, stimuleer je de markt enorm en stel je opdrachtnemers in staat nóg hogere ambities na te streven en met creatieve oplossingen te komen. Uiteindelijk is de impact dan groter, en dat is wat we uiteindelijk met elkaar willen bereiken.

Social return niet zien als een verplicht te zetten vinkje, maar als iets dat het waard is om je voor in te zetten, vraagt lef en flexibiliteit. Van alle partijen. Maar bedenk: als je over je koudwatervrees heen kunt stappen, kun je je ermee onderscheiden. En zou je zelfs kunnen kijken of je niet méér kunt bereiken dan die verplichte 5 procent. Social return gaat immers om zinvol en duurzaam, maar bovenal om mensen!

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform