Logo
  • Nieuws
  • 3 juli 2013
  • Peter Bekkering

NVWA start met pilot openbaarmaking voedselfraude

Met een aantal sectoren wordt gewerkt aan de praktische invulling van openbaarmaking van de controlegegevens van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) via het zogenaamde stoplichtenmodel. De uitrol van dit model heeft enige vertraging opgelopen, in het najaar zal worden gestart met een eerste pilot. Dat schrijven staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken (EZ) en minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer.

Beeld NVWA start met pilot openbaarmaking voedselfraude

Nadat de Gezondheidswet van kracht is geworden, naar vooruitzicht begin 2014, kan het model breder worden uitgerold over het gehele toezichtterrein van de NVWA omdat dan de procedure voor openbaarmaking voor de NVWA eenvoudiger wordt.

Kleuren

Door middel van kleuren (rood, oranje, groen en wit) geeft de NVWA aan in hoeverre bedrijven de regelgeving naleven of dat geen informatie bekend is. De NVWA bepaalt jaarlijks in haar jaarplan de prioriteiten voor het toezicht. Hierbij kan in principe de focus worden gelegd op alle aspecten van levensmiddelenwetgeving. Naar aanleiding van de voedselfraude zal de NVWA haar toezichtstrategie heroverwegen en daarbij de beoordeling van etikettering en verplichting tot traceren door de bedrijven nadrukkelijk meenemen.

Winkelbedrijven en voedselproducenten

Ook winkelbedrijven en voedselproducenten behoren tot het domein waarop de NVWA toezicht uitoefent op de terreinen voeding, voedselveiligheid en productveiligheid. De gegevens die uit dit toezicht voortkomen kunnen openbaar gemaakt worden. De overheid kan zelf bepalen welke gegevens zij actief openbaar wil maken. Hiervoor worden momenteel beleidsregels op basis van de Wet openbaarheid Bestuur vastgesteld. Zodra de Gezondheidswet is aangepast wordt bij Algemeen Maatregel van Bestuur (AMvB) vastgelegd welke controlegegevens openbaar worden gemaakt.

Verbeter het rendement van uw FM-contracten

Bent u vooral bezig met controlemechanismen, incidenten en escalaties, in plaats van het structureel op goede wijze neerzetten van dienstverlening? Worden contracten niet optimaal uitgenut en leidt dit tot frustratie bij alle betrokkenen, inclusief uw klanten? Lukt het maar niet om dat prestatiecontract goed geïmplementeerd te krijgen? De oplossing voor deze problemen is veelal te vinden in de goede samenwerking met de betrokken partijen. De masterclass Verbeter het rendement van uw FM-contracten kan u hierbij helpen.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform