Logo
  • Nieuws
  • 4 maart 2010

Maakindustrie let niet op continuïteit beveiliging

Het waarborgen van kwaliteit bij uitbesteding staat onder druk.

Beeld Maakindustrie let niet op continuïteit beveiliging

Veertig procent van de bedrijven in de maakindustrie let er bij de uitbesteding van beveiliging niet op of het uitvoerende beveiligingsbedrijf in staat is de continuïteit te waarborgen. Dit blijkt uit onderzoek van Securitas onder 821 respondenten uit de sector Industry & Manufacturing. Verder komt naar voren dat 38 procent van de bedrijven in deze industrie geen optimale registratie van beveiligingsincidenten bijhoudt. Hiermee werken zij herhaling in de hand.

Continuïteitsbewaking voorkomt gat in beveiliging

Bedrijven die niet bewust letten op de continuïteit van beveiliging geven drie belangrijke redenen. Ze hebben er niet altijd over nagedacht, ze vinden het niet belangrijk of ze gaan ervan uit dat de beveiligingsorganisatie waarmee ze samenwerken de continuïteit wel kan bewaken. Cor Stolk, verantwoordelijk voor Industry & Manufacturing Solutions bij Securitas: “Het is opvallend dat een relatief groot deel van de bedrijven in de maakindustrie niet bewust bekijkt of de continuïteit van beveiliging gewaarborgd is. Met name in deze bedrijven wordt veel geïnvesteerd in veiligheidsmaatregelen, welke mede gehandhaafd worden door de beveiliger aan de poort. Onverwachte gebeurtenissen als een griepgolf, of faillissement moeten door de uitvoerder opgevangen kunnen worden zonder dat het een gat slaat in de beveiliging of veiligheidsprocedures van deze bedrijven. Wanneer dit niet is gewaarborgd, kan het productieproces van deze bedrijven in gevaar komen.”

Beveiligingsincidenten slecht geregistreerd

Een groot deel (38 procent) van de respondenten in de maakindustrie heeft de registratie van beveiligingsincidenten niet op orde. 16 procent heeft helemaal geen incidentenregistratie, 14 procent heeft het wel, maar houdt deze beperkt bij, nog eens 8 procent registreert de afhandeling niet. “Bedrijven kunnen hun deuren net zo goed wagenwijd openzetten wanneer zij beveiligingsincidenten niet goed bijhouden. Het is niet ongewoon dat criminelen meerdere pogingen plegen om de graad van beveiliging te testen. Telkens als een signalering of response plaatsvindt, trekken ze zich bijtijds terug en passen ze de strategie aan om uiteindelijk hun doel te bereiken.” Bedrijven kunnen dit voorkomen door een juiste registratie van incidenten en goede afhandeling. Nu geeft 17 procent van de respondenten aan dat er te veel tijd overheen gaat om herhaling te voorkomen, 8 procent geeft zelfs aan helemaal geen follow-up te geven aan beveiligingsincidenten.

Over het onderzoek

Het Nationaal Beveiligings Onderzoek van Securitas wordt meerdere keren per jaar uitgevoerd. Het is een structureel onderzoek waarmee inzicht wordt gegeven in de ontwikkelingen in de markt. De resultaten worden gebruikt om zicht op de markt te houden en in de advisering richting de klant. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Elba Media.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform