Logo
  • Opinie
  • 18 juni 2019

Keuring van elektrische arbeidsmiddelen: wat te doen?

De Nederlandse ARBO-regelgeving zegt over arbeidsmiddelen in het algemeen dat deze adequaat moeten worden onderhouden en worden gekeurd om daarmee te borgen dat medewerkers ze veilig kunnen gebruiken. Hieraan is een groot aantal regels gekoppeld, van heel algemeen tot zeer specifiek.

De eisen die daarbij worden gesteld zijn in het algemeen functioneel. Over de keuringsfrequentie wordt gezegd dat deze tenminste één keer per jaar zou moeten zijn, of zoveel vaker als nodig is om de veiligheid te kunnen borgen. Daarnaast zegt de NEN3140 specifiek iets over categorie elektrische arbeidsmiddelen.

Elektrische arbeidsmiddelen zijn alle arbeidsmiddelen die door middel van een vaste aansluiting of door middel van een stekker worden aangesloten op het lichtnet of een andere vergelijkbare elektrische voedingsbron. Hieronder vallen dus machines en handgereedschappen, maar ook apparaten als computers, koffiemachines en vaatwassers en zelfs opladers voor mobiele telefoons als deze binnen een bedrijf worden gebruikt.

Risicoanalyse

Voor elektrische arbeidsmiddelen is in de NEN3140 een specifiek proces opgenomen voor keuring. Ook in het geval van elektrische arbeidsmiddelen kan de frequentie waarmee ze gekeurd moeten worden variëren. Hiervoor is in de norm een korte risicoanalyse opgenomen. Aan de hand van een aantal vragen met vooraf gegeven mogelijke antwoorden, kan een puntenscore aan een categorie arbeidsmiddelen worden toegekend. De belangrijkste factoren in die risicoanalyse zijn:

  • De frequentie van het gebruik (regelmatig/zelden).
  • De deskundigheid van de gebruikers (elektrotechnisch deskundigen/leken).
  • De omgeving (schoon, droog, niet industrieel / zware industriële omgeving, bouwplaats).
  • De kans op beschadiging (bijzonder klein / groot)

Aan de verschillende antwoorden hangt een bepaald aantal punten. Op basis van het totale aantal punten kan de keuringsfrequentie worden vastgesteld door middel van een tabel in de norm. Meestal wordt dit per categorie arbeidsmiddelen gedaan. Op basis van deze frequentie moeten de arbeidsmiddelen worden gekeurd.

Die keuring houdt, afhankelijk van het type, in dat onder meer de isolatieweerstand, de weerstand in de beschermingsleiding, lekstromen en aardlekschakelaars (bij machines) worden gemeten. Daarnaast wordt het arbeidsmiddel visueel gecontroleerd op gebreken, bijvoorbeeld een beschadigd aansluitsnoer.

Betekent dit in de praktijk dat je alle telefoonopladers en computers in een kantoor moet gaan (laten) keuren? Waarschijnlijk niet. Om een voorbeeld te geven: computers komen in een kantooromgeving vaak uit op een keuringsfrequentie van circa 4 jaar. Dit is in veel organisaties ook ongeveer de vervangingsfrequentie van deze apparaten. Een aantal van onze opdrachtgevers heeft daarom  een generieke risicoanalyse laten doen en op basis daarvan besloten dat ze op basis daarvan geen keuringen uit te voeren omdat de keuringsfrequenties ongeveer samenvallen met de vervangingsfrequentie cq. levensduur van de apparatuur.

Conclusie: een pragmatische aanpak ten aanzien van elektrische arbeidsmiddelen is dan ook om in elk geval een risicoanalyse uit te (laten) voeren en op basis daarvan te beslissen welke elektrische arbeidsmiddelen wel en niet gekeurd gaan worden.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform