Logo
  • Nieuws
  • 10 februari 2020
  • Bron: Duurzaamgebouwd

Prijs voor Triodos Bank - De Reehorst als meest duurzame project in Nederland

De Gouden Kikker voor het meest duurzame project in Nederland werd op donderdag 6 februari gewonnen door Triodos Bank - De Reehorst. Architect Thomas Rau tekende voor het ontwerp, waarin alle aspecten van duurzaamheid zijn meegenomen: circulaire materialen, losmaakbaarheid, ecologische inpassing in bosomgeving, energie en klimaatbestendigheid. Ook de communicatie over het project werd beoordeeld met uitmuntend.

Beeld Prijs voor Triodos Bank - De Reehorst als meest duurzame project in Nederland

In de categorie opdrachtgevers werd de bewonerscoöperatie BSH 20 E met het project CiWoCo 1.0 (in Buiksloterham, Amsterdam) de winnaar van de Circulaire Ring. De jury prees de opdrachtgever, omdat die durfde te kiezen voor een hoge mate van duurzaamheid in een complexe situatie. Dit soort collectief opdrachtgeverschappen zijn een interessant voorbeeld voor anderen.

De Publieksprijs van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2020 ging in Assen naar Integraal Kindcentrum Magenta in Delden. Hier werden in de uitwerking veel circulaire aspecten meegenomen, maar kregen ook de kinderen een belangrijke rol. Innovatief is het verwarmen en koelen met geluidsgolven.

Energieneutraliteit

Het maken van duurzame stappen, hoe klein ook, stond centraal in de boodschap van de provincie Drenthe, de medeorganisator van het congres. Het thema luidde dan ook: Missie Duurzaam Drenthe, Reis mee naar 2040. Het was de Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra die sprak over een soort voetreis op weg naar het ‘grote’ perspectief van energieneutraliteit. Maar op die weg is ‘klein’ handelen de manier om iedereen mee te krijgen, aldus Stelpstra.
Stelpstra: “Onze tekentafel is een heel andere dan de keukentafel. We moeten tussen de werkelijkheid en het ideaal van de energietransitie een ravijn overbruggen. Iedereen zal naar vermogen daaraan een bijdrage moeten leveren, waarbij de grootste vervuiler ook het meeste moet bijdragen.” De overheid moet volgens Stelpstra “groot denken en op maat handelen”.

Subsidieregeling

In Drenthe zijn al veel concrete stappen gemaakt op weg naar 2040 (tien jaar eerder dan het nationale streven van 2050). Naast coöperaties, laagdrempelige leningen, energieloketten, ontwikkelkampen en expeditiedagen kwam er ook een bijzondere subsidieregeling. Expeditieleider Charles Hussels: “We hebben de markt gevraagd zelf een subsidieregeling te bedenken.”

De belangrijkste keynote van de dag werd uitgesproken door visionair Arash Aazami, die duidelijk maakte dat we niet hoeven te wanhopen als het om de hoeveelheid energie gaat. De zon levert dagelijks 1400 keer onze behoefte aan energie. Aazami vergeleek de toekomst van de energievoorziening met het internet. Dankzij slimme protocollen gaat iedereen volledig autonoom energie uitwisselen. Netbeheerders worden dan verkeersregelaars en netverzwaring wordt vervangen door netverlichting.

Lees hier meer over het project om tot het duurzame, circulaire Triodos-kantoor te komen en de duurzaamheidsaspecten ervan.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform