Logo
  • Nieuws
  • 21 september 2016
  • Bron: Bouwstenen voor Sociaal

Onduidelijkheid rondom verplichte energie-audit (EED)

Onder gebouwbeheerders heerst onduidelijkheid over de energie-audit en labelverplichting. Veel gemeenten denken dat de audit-plicht niet op hen van toepassing is omdat ze geen onderneming zijn, terwijl zij wel hierover zijn aangeschreven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Beeld Onduidelijkheid rondom verplichte energie-audit (EED)

Half juli 2016 werden gemeenten via een brief van de RVO gewezen op de verplichte energie-audit in het kader van de Europese Energie Efficiency Directive (EED). Deze audit-verplichting geldt voor grote ondernemingen (meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro/jaarlijkse balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro).

Veel gemeenten denken dat de audit-plicht niet op hen van toepassing is omdat ze geen onderneming zijn. Anderen denken van wel, maar weten niet of het dan alleen geldt voor het gemeentehuis of voor de hele portefeuille. RVO verwijst voor het antwoord naar het bevoegd gezag; de omgevingsdiensten van de gemeenten.

Voor scholen ook uitvoeringsplicht

De audit-verplichting kan ook voor scholen gelden. Regulier onderwijs is weliswaar geen economische activiteit, maar als er bij scholen aan nascholing, cursussen, trainingen of bedrijfsopleidingen wordt gedaan, wordt het een ander verhaal. Daarbij hebben scholen een labelverplichting. Bij het labelen kunnen aanbevelingen worden gegeven, waarvoor een uitvoeringsplicht geldt. De maatregelen (of gelijkwaardige maatregelen) moeten binnen tien jaar worden uitgevoerd.

Klik hier voor Veel gestelde vragen en antwoorden bij de EED-auditverplichting vanuit RVO.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform