Logo
  • Opinie
  • 13 juni 2013

Nieuwe kansen voor vastgoed in de zorg

Zowel het scheiden van wonen en zorg als de overheveling van een deel van de awbz-gefinancierde taken naar de Wmo heeft grote gevolgen voor het vastgoed van zorginstellingen. De huidige verzorgingshuizen passen qua functionaliteit niet meer bij deze tijd waardoor leegstand het gevolg kan zijn.

Veel berichtgeving in de media gaat dan ook over het doemscenario van leegstand. Maar, met de juiste organisatiestappen en maatregelen in huisvesting bieden die verouderde verzorgings-huizen wel degelijk kansen. Kansen dus voor vastgoed in de zorg. Zorginstellingen zullen dan wel op een andere manier hun huisvesting moeten beoordelen, van kostengericht naar waardegedreven. Royal HaskoningDHV beschrijft de nieuwe rol van vastgoed in de zorg.

Van oud verzorgingshuis naar 'systeemhuis'

Voor het oude verzorgingshuis ligt de kans in de waarde voor de wijk. Als het gaat werken als ‘systeemhuis’ in de wijk, levert dat een enorme waarde op. Een locatie waar verschillende vormen van zorgverlening en activiteiten bij elkaar gebracht worden zodat het als vliegwiel gaat fungeren voor de wijk. Het is het middelpunt van de zorginfrastructuur in de wijk waar een clustering van zorgfuncties zoals eerste lijnszorg, wijksteunpunten voor extramurale zorg en diversiteit in intramurale zorg samenkomt. Op deze manier vinden mensen een veilige haven, met geborgenheid, veiligheid, maar bovenal contact en plezier. En kan de zorgverlening in de wijk beter, efficiënter en daarmee goedkoper georganiseerd worden. Het is de spil van de wijk.
De verouderde verzorgingshuizen zijn daar uitermate geschikt voor. Ze zijn centraal gelegen in de wijk en door de overmaat op de begane grond is er voldoende ruimte om andere zorgdiensten te huisvesten. Bovendien kan door de goede ontsluiting van het gebouw zelf relatief eenvoudig eenheden verzelfstandigd worden of omgebouwd naar verpleeghuizen.

Nieuwe rol, andere werkwijze

Die nieuwe rol van de verzorgingshuizen vergt wel een andere werkwijze van zorginstellingen. Waarde gedreven, met een integrale benadering. Een benadering waarbij de cliënt, zorg en huisvesting integraal beoordeeld worden, waar naast kosten ook opbrengsten centraal staan. Niet alleen de opbrengsten voor de zorginstellingen zelf, maar ook voor andere stakeholders zoals gemeente, cliënt en bewoner in de wijk. Een goed functionerend verzorgingshuis betekent naast een betere zorgexploitatie ook mogelijkheden tot diversiteit van zorgverlening in de wijk, het verbeteren van de leefbaarheid en nog veel meer. Een investering in een verzorgingshuis wordt daarmee ruimschoots gedekt door de opbrengsten voor gemeente, cliënt en instelling. Alleen op die manier is, volgens Royal HaskoningDHV, het investeren in het juiste verzorgingshuis een haalbare businesscase voor vastgoed in de zorg.

Vastgoed en zorg

Hoe gaat de directeur van een zorginstelling om met de vastgoedportefeuille? Dat hangt natuurlijk voor een belangrijk deel af van het in het businessplan geformuleerde beleid van de instelling. Maar nu de zorginstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor de positionering van vastgoed krijgt dit aspect een extra belang. In de syllabus 'Vastgoed en zorg' leest u meer over de ins en outs die bij vastgoedtransacties komen kijken.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform