Logo
  • Nieuws
  • 8 januari 2018
  • Bron: Rijksoverheid

Hele levenscyclus gebouw telt nu mee in milieuprestatie

Voor de eisen voor milieuprestaties telt met ingang van dit jaar de hele levenscyclus mee van gebouwen groter dan 100 m2. Van winning van grondstoffen tot eventuele sloop. Dit geldt voor nieuwe kantoren en woningen.

Beeld Hele levenscyclus gebouw telt nu mee in milieuprestatie

Deze minimumeisen voor de milieuprestatie komen er in aanvulling op bestaande minimumeisen in het Bouwbesluit voor de energiezuinigheid van gebouwen. Bouwers waren volgens het Bouwbesluit 2012 al verplicht een milieuprestatieberekening te maken, maar er gold nog geen grenswaarde. Partijen konden zo ervaring opdoen met het ontwikkelen van duurzame oplossingen en het maken van berekeningen.

Bij de berekening telt de hele cyclus van een product mee voor de milieubelasting. Van winning van de grondstof, productie en transport tot gebruik en sloop van het bouwwerk. Recycling en hergebruik tellen ook mee. De milieuprestatieberekening past dan ook in het streven naar een circulaire bouweconomie waar geen materialen nodig zijn uit eindige bronnen.

Producttips