Logo
  • Nieuws
  • 29 maart 2019
  • Bron: Green Deal Groene Daken

Green Deal presenteert Handreiking Natuurdaken

Tijdens de partnerbijeenkomst ‘Oogsten en zaaien’, reikte de Green Deal Groene Daken de Handreiking Natuurdaken uit aan Donné Slangen, directeur natuur bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Natuurdaken kunnen een belangrijke rol spelen in de vergroeningsopgave van de stad. Met de Handreiking Natuurdaken wil de stichting initiatiefnemers inspireren en op weg helpen om dit doel samen te realiseren.

Beeld Green Deal presenteert Handreiking Natuurdaken

De Handreiking Natuurdaken beschrijft soorten begroeide daken en de extra waarde van natuurdaken. Het uitgebreide hoofdstuk over hoe je een natuurdak aanlegt gaat in op hoe plantenkeuze en extra voorzieningen zorgen voor voedsel, nestgelegenheid en veilige beschutting voor verschillende soorten vogels, vlinders bijen en andere kleine dieren.

Zonnepanelen

In 2018 presenteerde de Green Deal Groene Daken de Facts&Values Groenblauwe daken. Ook de nieuwe Handreiking Natuurdaken gaat in op de waarde van natuur voor energie-, water en gebruiksfuncties op daken. Juist het slim combineren van functies zorgt dat functies elkaar versterken. Zonnepanelen geven een hogere opbrengt op een biodivers dak, terwijl tegelijkertijd onder zonnepanelen de biodiversiteit groter blijkt te zijn aldus de stichting.

(Ver)bouwopgaves

Wilco van Heerewaarden (BTL en werkspoor Biodiversiteit van Green Deal Groene Daken): “Natuurdaken kunnen een belangrijke rol in de vergroeningsopgave van de stad spelen. Bepaal hiervoor zo vroeg mogelijk in het bouwproces hoe natuurdoelen worden geïntegreerd. Betrek vanaf de initiatieffase bij (ver)bouwopgaves een groene specialist, ecoloog en of landschapsarchitect. Met de Handreiking Natuurdaken willen we initiatiefnemers inspireren en op weg helpen om dit doel samen te realiseren.”

De Green Deal Groene Daken zet zich in om meer natuurdaken in Nederland te realiseren en de kennis hiervan te vergroten. De handreiking is een belangrijke eerste stap om deze kennis te delen met initiatiefnemers en bouwers. In de toekomst blijven de partners van de Green Deal samenwerken om de kennis verder uit te breiden en dit type daken door te ontwikkelen.

Slimme oplossingen

Donné Slangen (directeur Natuur en plaatsvervangend DG Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van LNV): “Als ministerie vinden we samenwerking met gemeenten, provincies, natuurorganisaties,  wetenschappers en commerciële partijen belangrijk om te zorgen voor slimme oplossingen voor meer groen in de openbare ruimte. Deze handreiking laat zien hoe natuurdaken slimme oplossingen bieden voor klimaatadaptatie en de verdichting binnen de bouwopgave, terwijl ze tegelijkertijd ook nog bijdragen aan herstel van biodiversiteit in de stad.”

Bekijk hier de Handreiking Natuurdaken

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform