Logo
  • Nieuws
  • 14 maart 2019
  • Bron: Circl

De impact van een circulair gebouw in cijfers

De ambitie van de rijksoverheid dat er in 2030 50 procent minder primaire grondstoffen gebruikt mogen worden, is te realiseren aldus de initiatiefnemers van Circl, het paviljoen van ABN AMRO naast het hoofdkantoor op de Zuidas. Zo heeft KPMG volgens de True Value methode berekent dat er in Circl 39 procent minder primaire materialen zijn gebruikt, wat gelijk staat aan CO2-reductie van 813 ton CO2-eq. Daarnaast is in Circl 90 procent van het alumimium en 80 procent van het hout demontabel en 21 procent van de hergebruikte materialen is gerecycled.

Beeld De impact van een circulair gebouw in cijfers

Medio 2015 was een bouwplan voor een nieuw, duurzaam gebouw op de Zuidas goedgekeurd door de RvB van ABN AMRO. Toch besloot men het anders aan te pakken. Om aan toegenomen duurzame ambitie te voldoen en omdat bij de sloop van een ABN AMRO gebouw aan het Rokin duidelijk werd dat hergebruik van grondstoffen de toekomst heeft. Omdat de plannen al in een vergevorderd stadium waren voor wat men Square ging noemen toen werd besloten om een circulair paviljoen te bouwen, kon men het gebruik van materialen met elkaar vergelijken.

De twee ontwerpen zijn wat oppervlak en vorm betreft vrijwel hetzelfde, het verschil zit in materiaalgebruik aldus de initiatiefnemers. Square zou worden gebouwd uit volledig nieuw materiaal. Voor Circl zijn andere keuzes gemaakt en principes gebruikt. Zo zijn ze uitgegaan van Refuse en Reduce, wat inhoudt dat er minder en lichter materiaal gebruikt is.

Berekeningen 'traditionele' vs circulaire ontwerp

Berekeningen op basis van het definitief ontwerp laten zien dat voor Square circa 6.569 ton materiaal zou zijn gebruikt, terwijl voor Circl 4.174 ton materiaal is gebruikt. Bij de bouw van Circl is dus ongeveer 2.400 ton minder beton, staal, aluminium, glas, hout en natuursteen gebruikt dan er nodig was geweest voor de bouw van het initiële, niet-circulaire ontwerp, oftewel 36 procent minder materiaal.

In totaal zijn hierdoor in Circl circa 39 procent minder primaire grondstoffen gebruikt ten opzichte van het meer traditionele ontwerp van Square. 

Hergebruik materiaal

Er is gebruik gemaakt van kabelgoten, houten kozijnen en vloeren uit slooppanden. In de isolatie zijn spijkerbroeken en bedrijfsuniformen verwerkt. Verder zijn er extra dikke houten balken van lokaal larikshout geleverd die vanwege het (remontabel) ontwerp makkelijk hergebruikt kunnen worden. En in plaats van gekocht zijn sommige onderdelen zoals de audiovisuele middelen en liften volgens het ‘pay-per-use’-model afgenomen. Was voor nieuwe materialen gekozen, dan was er bij het winnen, verwerken en transporteren volgens de berekeningen ongeveer 813 ton CO2-eq. aan broeikasgasemissies uitgestoten.

KPMG heeft met hun True Value methode berekend dat door het gebruik van hergebruikte materialen en materialen die vriendelijker zijn voor het milieu, een impact van €169.000 is vermeden. Dit betreft voornamelijk vermeden maatschappelijke kosten door klimaatverandering, voor afvalmanagement en uitstoot van vervuilende emissies. Daarnaast heeft Circl een lagere MPG en is het in het bezit van een ontwerpcertificaat Breeamexcellent, in afwachting van het oplevercertificaat. Ook heeft Circl de ambitie om het WELL-certificaat te behalen.

Materiaalgebruik CirclDit resulteert in
36% minder materialenMaatschappelijke waarde €169.000
39% minder primaire materialenCO2-reductie 813 ton CO2-eq.
21% van de hergebruikte materialen is gerecycledLagere MPG
90% aluminium en 80% hout is demontabelOntwerpcertificaat Breeam excellent

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform