Logo
  • Nieuws
  • 13 november 2017
  • Bron: Heembouw

80 procent kantoren beschikt (nog) niet over juiste energielabel

Vanaf 1 januari 2023 mogen kantoren met een energielabel D of lager niet langer gebruikt worden. Volgens bouwonderneming Heembouw is het bewustzijn in de kantorenmarkt over deze dreigende vooruitzichten nog ver onder de maat. "Wanneer het nu 2023 zou zijn, zou 80% van de kantoren in Nederland niet meer gebruikt mogen worden," aldus commercieel directeur Durk van Loon.

Beeld 80 procent kantoren beschikt (nog) niet over juiste energielabel

Volgens Van Loon lijken veel verhuurders de noodzakelijke verduurzaming voor zich uit te schuiven, of zijn zich nog amper bewust van hun verplichtingen. "De huurders zijn in de meeste gevallen helemaal onwetend of zien het als een probleem van de verhuurder. Terwijl het straks toch ook echt hun probleem is.” 

Van Loon adviseert huurders dan ook om niet passief af te wachten, maar na te vragen hoe het er met hun kantoor voor staat. Ook verhuurders die denken dat ze nog alle tijd hebben, omdat de wettelijke deadline tenslotte nog een paar jaar weg is, dienen volgens hem in te zien dat de urgentie groter is dan ze denken. “Wanneer al die gebouweigenaren tot het laatste moment wachten met het nemen van de nodige maatregelen, komt de bouw eenvoudigweg handen te kort om dat allemaal zo snel te realiseren. Grote kans dat die combinatie van schaarste en tijdsdruk ook de kosten omhoog jaagt. Alle reden dus om nu al actie te ondernemen.”

Wat kost dat?

De verbouwingskosten kunnen trouwens sterk uiteenlopen. "Voor een kantoorgebouw uit de jaren zestig zijn de maatregelen en de bijbehorende investering bijvoorbeeld veel ingrijpender dan voor een gebouw uit de jaren negentig," aldus Tjeerd van der Ploeg, adviseur verduurzaming kantoren bij Heembouw. "Daardoor kunnen de kosten wel variëren van € 17,- tot € 180,- per vierkante meter.” Om gebouweigenaren snel een eerste indruk te kunnen geven van die kosten, ontwikkelde Heembouw een QuickScan die op basis van minimale gebouwinformatie een ruwe, maar realistische kostenindicatie genereert.

"Door nu in actie te komen, heb je ook voldoende tijd om een gunstige financiële regeling te treffen," vertelt Van der Ploeg. "De banken zijn op het moment wel degelijk bereid om een goed doordacht verduurzamingsplan te financieren. Beter gezegd: juist verduurzaming zien ze als een investering waar ze graag geld voor beschikbaar stellen. Sommige banken stellen zelfs dat zij vanaf 2018 alleen nog maar groene kantoren - label C of hoger - financieren.“ Bovendien, naarmate 1 januari 2023 dichterbij komt, zullen ook de huurders zich steeds meer bewust worden van de eisen die de overheid stelt. Van Loon: “Een verhuurder die nog niet over het juiste label beschikt, geeft zijn huurders wel een bijzonder sterke onderhandelingspositie. Bovendien creëert hij onzekerheid over hun toekomst, met als mogelijk gevolg dat ze uit voorzorg hun contract opzeggen en op zoek gaan naar een kantoor dat wél voldoet aan de wettelijke eisen.”

Sancties overheid

Het is op dit moment nog onduidelijk hoe de overheid de label-C-verplichting straks wil gaan handhaven. Van der Ploeg: “Kantoren met een te laag energielabel mogen vanaf 1 januari 2023 niet meer worden gebruikt als kantoor, dat staat vast. Het is echter nog onduidelijk welke sancties worden opgelegd wanneer zo’n pand toch verhuurd wordt. De nadere wetgeving hierover is door de overheid aangekondigd voor komend voorjaar. Aangezien het nieuwe kabinet zijn duurzaamheidsdoelstellingen flink heeft aangescherpt, is de verwachting dat dit één van hun speerpunten zal worden.”

Producttips